Bijzondere bekostiging aanvragen

Scholen kunnen in bepaalde situaties bijzondere bekostiging aanvragen. Deze wordt niet automatisch toegekend op basis van gegevens in BRON.

Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen

Een school voor basisonderwijs kan per peildatum bijzondere bekostiging aanvragen voor eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen die onderwijs volgen op de school. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden

 • De school heeft minimaal 4 asielzoekers en/of overige vreemdelingen en;
 • deze leerlingen verblijven korter dan 1 jaar in Nederland.

Kijk voor de definitie van asielzoeker of overige vreemdeling in artikel 32 lid 1b of lid 1c van de Regeling.

Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging ‘eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen op basisscholen’ in artikel 32 van de Tweede regeling bekostiging personeel po 2018-2019 etc.

Documenten datum binnenkomst in Nederland

Van alle leerlingen die u opgeeft in de aanvraag, bewaart u in de leerlingenadministratie een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs die de opgegeven datum van binnenkomst in Nederland aantoont. Van deze leerlingen dienen de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP), zoals geregistreerd in BRON, als uitgangspunt.

Zend deze bewijsstukken niet mee met uw aanvraag. DUO vernietigt privacygevoelige stukken.

Wat moet u doen?

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen op basisscholen'.
  U krijgt na de aanvraag direct per e-mail een bevestiging. Deze geldt als bewijs voor uw aanvraag.
 2. U kunt per formulier 1 peildatum opgeven: 1e schooldag,
  1 november, 1 februari of 1 mei.
 3. U telt de leerlingen die op deze datums staan ingeschreven op uw BRIN-nummer.
 4. Het formulier moet binnen 4 weken na de peildatum bij DUO zijn.

Peildatums

Voor de peildatum eerste schooldag geldt het aantal leerlingen dat op de eerste dag na de zomervakantie is ingeschreven.

 • Peildatum eerste schooldag: de aanvraag moet uiterlijk op 29 september 2018 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 november 2018: de aanvraag moet uiterlijk op 29 november 2018 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 februari 2019: de aanvraag moet uiterlijk op 1 maart 2019 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 mei 2019: de aanvraag moet uiterlijk op 29 mei 2019 zijn ontvangen.

Op tijd insturen

Een aanvraag die DUO te laat of vóór de betreffende peildatum ontvangt, wordt afgewezen.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.

Inloggen lukt niet

Heeft u nog geen Mijn DUO token en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf formulier en stuur het per post naar DUO.

Vraag een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een ontvangstbevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.