Asielzoekers en overige vreemdelingen 2e, 3e of 4e jaar

Een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor asielzoekers en overige vreemdelingen die tijdens het 2e, 3e of 4e jaar in Nederland onderwijs volgen op de school.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn de voorwaarden voor het aanvragen van bijzondere en aanvullende bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen voor de peildatum 1 mei 2021 verruimd. Op deze manier kunnen scholen extra ondersteuning bieden aan asielzoekers en overige vreemdelingen die door corona vertraging hebben opgelopen. 

Wat wijzigt er bij peildatum 1 mei?

 • U kunt vanaf 1 mei voor zowel het 2e, als het 3e en 4e jaar bekostiging aanvragen.
 • U kunt vanaf 1 mei voor zowel asielzoekers als voor overige vreemdelingen bekostiging aanvragen.

Deze verruiming geldt alleen voor de aanvragen met peildatum 1 mei 2021.   

Voorwaarden

Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden:

De school heeft minimaal 1 asielzoeker of overige vreemdeling die langer dan 1 jaar en 3 maanden en korter dan 4 jaar in Nederland woont

De definities van asielzoeker en overige vreemdeling staan in artikel 33 lid 1 a en b Link opent externe pagina   van de regeling 2020-2021. De definitie is ongewijzigd. 

De school bewaart bewijsstukken

Van alle leerlingen die u opgeeft in de aanvraag, bewaart u in de leerlingenadministratie 1 of meerdere bewijsstukken waaruit blijkt dat de school in aanmerking komt voor de toekenning van bijzondere en aanvullende bekostiging. Met de bewijsstukken moet de school kunnen aantonen dat deze leerlingen asielzoekers of overige vreemdelingen zijn. Daarnaast moet de school de datum van binnenkomst in Nederland van deze leerlingen kunnen aantonen. Voor de datum van binnenkomst dienen de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP), zoals geregistreerd in BRON, als uitgangspunt.

Zend deze bewijsstukken niet mee met uw aanvraag. DUO vernietigt privacygevoelige stukken.

Registratie BRP ontbreekt of wijkt af
Als de registratie in de BRP ontbreekt of afwijkt van de door het bevoegd gezag aangeleverde gegevens, verklaart het bevoegd gezag met het indienen van de aanvraag ook dat 1 of meerdere bewijsstukken in de administratie van de school aanwezig is. Deze bewijsstukken moeten de opgegeven datum van binnenkomst in Nederland kunnen aantonen van de leerlingen die u opgeeft in de aanvraag.

Bewijsstukken zijn vormvrij
De bewijsstukken zijn vormvrij. Als bewijsstuk kunnen bijvoorbeeld dienen: 

 • een beschikking van de Minister van Justitie en Veiligheid op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 (het verblijfsdocument),
 • een rapportage van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,
 • een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, of
 • andere documenten die de datum binnenkomst in Nederland kunnen aantonen en die kunnen aantonen dat de leerling asielzoeker of overige vreemdeling is. 

Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen gedurende het 2e, 3e of 4e jaar in Nederland in artikel 33 Link opent externe pagina  van de regeling 2020-2021.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen gedurende het 2e, 3e of 4e jaar in Nederland 2020-2021'.
  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
 2. Kies in het formulier peildatum 1 mei.
 3. U telt de leerlingen die op 1 mei 2021 staan ingeschreven op uw BRIN-nummer.
 4. Het formulier moet uiterlijk op 31 mei 2021 bij DUO binnen zijn.  

Na uw aanvraag

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk 4 maanden na ontvangst van de aanvraag.

Peildatums 2020-2021

De regeling 2020-2021 heeft 4 peildatums. Voor de peildatum eerste schooldag geldt het aantal leerlingen dat op de eerste dag na de zomervakantie is ingeschreven.

 • Peildatum eerste schooldag: de aanvraag moet uiterlijk op 29 september 2020 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 november 2020: de aanvraag moet uiterlijk op 30 november 2020 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 februari 2021: de aanvraag moet uiterlijk op 1 maart 2021 zijn ontvangen.
 • Peildatum 1 mei 2021: de aanvraag moet uiterlijk op 31 mei 2021 zijn ontvangen.

Een aanvraag die DUO te laat of vóór de betreffende peildatum ontvangt, wordt afgewezen.

Procesbeschrijving en FAQ's

Raadpleeg de procesbeschrijving en bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.

Inloggen lukt niet

Vraag een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een ontvangstbevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.

Hebt u nog geen token voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO.

Het formulier moest uiterlijk op 31 mei 2021 bij DUO binnen zijn.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee