Asielzoekers en overige vreemdelingen 2e, 3e of 4e jaar

Foutmelding in Mijn DUO?

Door drukte in Mijn DUO kunt u tijdens het aanvragen een foutmelding krijgen. Probeer het op een later moment nog een keer. Houd rekening met de deadline van 29 november 2022.

Een bestuur van een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor asielzoekers en overige vreemdelingen die tijdens het 2e, 3e of 4e jaar in Nederland onderwijs volgen op de school.

Oekraïense vluchtelingen zijn toegevoegd aan de definitie van asielzoekers. U kunt voor deze leerlingen op dezelfde manier aanvullende en bijzondere bekostiging aanvragen.

Wat wijzigt er voor schooljaar 2022-2023?

Door vereenvoudiging van de bekostiging stappen we voor het primair onderwijs vanaf januari 2023 over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. Dit betekent dat u deze bijzondere bekostiging voor schooljaar 2022-2023 ontvangt voor de periode van augustus 2022 tot en met december 2022. 

De bijzondere en de aanvullende bekostiging voor de peildatum 1 november 2022 geldt voor de periode november tot en met december. 

Voorwaarden

Aanvragen van deze bijzondere bekostiging kan alleen wanneer:

  • er op de school minimaal 1 asielzoekers of overige vreemdeling is, en
  • deze leerling(en) langer dan 1 jaar, maar korter dan 4 jaar in Nederland woont.
Geen bewijsstukken meer nodig

Voor deze bijzondere bekostiging zijn geen bewijsstukken meer nodig. Documentatie over verblijfstatus en datum van binnenkomst hoeft u niet in de leerlingenadministratie te bewaren.

De regels hierover zijn veranderd om persoonlijke gegevens te beschermen. Voor scholen zijn er daardoor minder administratieve lasten.

Peildatums en deadlines

Voor de peildatum 'eerste schooldag' geldt het aantal leerlingen dat op de 1e dag na de zomervakantie is ingeschreven.

  • Peildatum eerste schooldag: de aanvraag moet uiterlijk op 29 september 2022 zijn ontvangen.
  • Peildatum 1 november 2022: de aanvraag moet uiterlijk op 29 november 2022 zijn ontvangen.

Een aanvraag die DUO te laat of vóór de betreffende peildatum ontvangt, wordt afgewezen.

Aanvragen

  1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen gedurende het 2e, 3e of 4e jaar in Nederland 2022-2023'.
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
  2. U kunt per formulier 1 peildatum opgeven: 1e schooldag 2022 of 1 november 2022
  3. U telt de leerlingen die op deze datums staan ingeschreven op uw school.
  4. Het formulier moet binnen 4 weken na de peildatum bij DUO zijn.

Na uw aanvraag

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Het bestuur ontvangt de beschikking uiterlijk 4 maanden na ontvangst van de aanvraag.

Inloggen Mijn DUO

Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een bevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken veilig online. Kijk op Inloggen.

Hebt u nog geen autorisatie voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO. 

Regelgeving

Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen gedurende het 2e, 3e of 4e jaar in Nederland in artikel 33  Link opent externe pagina van de regeling 2022-2023 en de publicatie 2022-1053213 (391Kb, pdf) van 13 april in de Staatscourant over Oekraïne.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee