Passend onderwijs uitwisselen

Speciaal onderwijs cluster 1 & 2

Lees wat u voor het passend onderwijs moet uitwisselen met BRON.

Toelating

De Commissie van Onderzoek van uw instelling bepaalt of een leerling wordt toegelaten op uw school voor speciaal onderwijs cluster 1 of 2 en geeft daarvoor een arrangement af. Door de leerling in te schrijven op uw instelling, geeft u aan dat er een arrangement is voor deze leerling. U hoeft het arrangement niet uit te wisselen met BRON. Ook het ontwikkelingsperspectief hoeft u niet uit te wisselen met BRON.

Ondersteuning op andere school

Ondersteunt uw school een leerling op een andere school? De Commissie van Onderzoek van uw instelling moet hiervoor een arrangement afgeven. Om dit te registreren, vult u de waarde '0' bij de volgende inschrijvingsgegevens in uw LAS:

 • Aanduiding niet-Nederlandse Culturele Achtergrond
 • Leerjaar/groep
 • Schoolsoort
 • Soort verblijf
 • Indicatie bekostiging: vul hier de waarde 'Ja'

Daarnaast moet u de volgende velden invullen:

 • Persoonsgegevens
 • Datum inschrijving
 • Vestiging die de ondersteuning verzorgt
 • Begindatum van het arrangement
 • BRIN- en volgnummer van de ontvangende school

Wissel vervolgens de gegevens uit met BRON.

Leerling op residentiële instelling inschrijven

Een residentiële instelling is een instelling voor gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg of een justitiële jeugdinrichting. Schrijf de leerling in op uw school en wissel daarbij het soort verblijf uit:

 • Leerling opgenomen in een instelling voor gehandicaptenzorg (code 3)
 • Leerling opgenomen in een instelling voor jeugdhulpverlening (code 4)
 • Leerling opgenomen in een instelling voor jeugdgezondheidszorg (code 5)
 • Leerling opgenomen in een justitiële jeugdinrichting of een gesloten jeugdinrichting (code 6)

Meer informatie over passend onderwijs vindt u op rijksoverheid.nl.