Naar In het kort

Inschrijven leerling

  1. In het kort
  2. Inschrijvingsgegevens (speciaal) basisonderwijs
  3. Inschrijvingsgegevens (voortgezet) speciaal onderwijs
  4. Bijzondere situaties

Inschrijvingsgegevens (speciaal) basisonderwijs

Bij een inschrijving in het regulier (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) wisselt u naast de persoonsgegevens de volgende inschrijvingsgegevens uit:

Vroeg- en voorschoolse educatie

Heeft een leerling deelgenomen aan een erkend voorschools programma voordat hij bij u op school kwam? Dan moet u van de leerling de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) registreren. Een VVE-programma hoeft alleen geregistreerd te worden als het uit minstens 3 dagdelen bestaat.

Voor voorschoolse educatie registreert u het voorschools programma en het aantal voorschoolse maanden (tussen de 1 en 24). Voor vroegschoolse educatie registreert u de  begin- en einddatum en het vroegschoolse programma.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee