Inschrijven leerling

U wilt een leerling inschrijven in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS), omdat hij binnen nu en een jaar op uw school komt.

Inschrijvingsgegevens (speciaal) basisonderwijs

Bij een inschrijving in het regulier (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) wisselt u naast de persoonsgegevens de volgende inschrijvingsgegevens uit:

 • inschrijfdatum
 • indien bekend: voorschools programma
 • als het voorschoolse programma gevuld is: aantal voorschoolse maanden
 • vroegschools programma (indien van toepassing)
 • aanduiding niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA)
 • vestiging en volgnummer
 • indicatie bekostiging
 • leerjaar/groep
 • gewicht (alleen voor bo, vervalt per 1 augustus 2019)
 • schooladvies
 • eindtoets (verplicht in het bo, in het sbo alleen als de leerling een eindtoets maakt)
 • registratie ontwikkelingsperspectief bij extra ondersteuning door een school voor het speciaal onderwijs (alleen voor bo)
 • plaatsing in orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) (indien van toepassing)

Vroeg- en voorschoolse educatie

Heeft een leerling deelgenomen aan een erkend voorschools programma voordat hij bij u op school kwam? Dan moet u van de leerling de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) registreren. Een VVE-programma hoeft alleen geregistreerd te worden als het uit minstens 3 dagdelen bestaat.

Voor voorschoolse educatie registreert u het voorschools programma en het aantal voorschoolse maanden (tussen de 1 en 24). Voor vroegschoolse educatie registreert u de  begin- en einddatum en het vroegschoolse programma.