In het kort

Volgens de Grondwet mag iedereen een nieuwe school stichten in het basis- en in het voortgezet onderwijs. Of u dit wilt als bestaand bestuur of als u voor het eerst een school wilt stichten, dat maakt niet uit. Een nieuwe school moet aansluiten bij de wensen, overtuigingen en behoeften van ouders. Wilt u een door het Rijk bekostigde school stichten, dan kunt u het onderstaande tijdsschema aanhouden.

7 stappen en belangrijke datums

De 7 stappen hierna bevatten belangrijke datums. Vooral 1 juli en 31 oktober zijn daarbij van groot belang. Vanaf 1 juli kunt u geen initiatief meer melden en na 31 oktober kunt u uw aanvraag niet meer indienen. Mist u een van deze datums, dan moet u een jaar wachten.

Voor 1 juni - Naar KvK en toegang aanvragen tot Mijn DUO

U moet als rechtspersoon zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een token aanvragen voor de toegang tot Mijn DUO. Zorg dat u dit geregeld hebt vóór 1 juni en zorg ook dat u dan uw concept voor de nieuwe school hebt uitgewerkt. U hebt dit alles nodig bij het melden van uw initiatief via Mijn DUO.

Van 1 tot en met 30 juni - Melden initiatief in Mijn DUO

In de maand juni meldt u uw initiatief in Mijn DUO. Hiervoor moet u met uw token inloggen op Mijn DUO.

1 juli - Publicatie initiatieven

Op 1 juli publiceert DUO beschrijvingen, contact- en schoolgegevens van alle gemelde initiatieven op het initiatievenoverzicht op de pagina Ouderverklaring voor nieuwe scholen (DUO Particulier).

Van 1 juli tot en met 15 oktober - Belangstellingsmeting

In deze periode kunnen ouders een ouderverklaring afgeven voor uw initiatief in het Initiatievenoverzicht. Hiermee wordt de potentiële belangstelling voor uw school gepeild. U kunt in Mijn DUO zien hoeveel ouderverklaringen er zijn afgegeven.

Tot en met 31 oktober - Compleet maken en indienen aanvraag in Mijn DUO

U hebt tot en met 31 oktober de tijd om uw aanvraag compleet te maken. In deze periode moet u de benodigde informatie voor de besluitvorming toevoegen. Voor 1 november moet u zelf uw aanvraag indienen in Mijn DUO. Dit gebeurt niet automatisch.

Na 1 november - Beoordeling aanvraag

DUO en de Inspectie van het Onderwijs beoordelen vanaf 1 november uw aanvraag. De minister van OCW neemt vóór 1 juni in het daaropvolgende kalenderjaar een besluit.

Vanaf 1 juni van het kalenderjaar erna - Start van de school

Na een positief besluit van de minister hebt u nog 14 maanden om de start van de school verder voor te bereiden. U ontvangt voor aanvang van de bekostiging een brief van DUO, waarin beschreven staat welke gegevens u moet aanleveren.

Overgangsrecht

Bij het inwerking treden van de ‘Wet meer ruimte voor nieuwe scholen’ geldt overgangsrecht bij aanvragen:

  • voor nieuwe scholen die al zijn opgenomen in het ‘Plan van Scholen 2021-2024’ (po) of
  • voor nieuwe scholen, scholengemeenschappen, vbo profielen of een nieuwe nevenvestiging in het kader van een RPO, die zijn ingediend voor 1 november 2020 (vo).

Lees verder bij Overgangsrecht.

Vragen

Hebt u nog vragen, dan bereikt u ons via de contactpagina.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee