Naar Home

Wet- en regelgeving bij stichten school

Als u meer wilt weten over de wet- en regelgeving die betrekking heeft op het stichten van een nieuwe school, kunt u onderstaande bronnen raadplegen:

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen Link opent externe pagina  (staatsblad, 2020-160)

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen Link opent externe pagina (staatsblad, 2020-336)

Koninklijk besluit inwerkingtreding wet Link opent externe pagina

Regeling voorzieningenplanning vo 2020  Link opent externe pagina

Regeling voorzieningenplanning po 2021 Link opent externe pagina

Wet op het primair onderwijs (wpo) Link opent externe pagina

Wet voortgezet onderwijs 2020 (wvo) Link opent externe pagina

Regeling voorzieningenplanning vo CN 2020 Link opent externe pagina

Regeling voorzieningenplanning po CN 2021 Link opent externe pagina

Wet primair onderwijs BES Link opent externe pagina

Rijksdienst voor Caribisch Nederland Link opent externe pagina

Wijzigingsregeling vzp po 2021, vzp po CN 2021, vzp vo 2020, vzp vo CN 2020 Link opent externe pagina

Overgangsrecht

Bij het inwerking treden van de ‘Wet meer ruimte voor nieuwe scholen’ per 1 november 2020 voor het vo en per 1 februari 2021 voor het po geldt een overgangsrecht: 

  • voor scholen die al opgenomen zijn in het ‘Plan van scholen 2021-2024’ (po);
  • voor aanvragen voor nieuwe scholen of scholengemeenschappen of vbo profielen die zijn ingediend vóór 1 november 2020 (vo).
Overgangsrecht primair onderwijs

Voor nieuwe scholen in het primair onderwijs die al zijn opgenomen in een ‘Plan van Scholen 2021-2024’ geldt een overgangsrecht. Voor deze scholen geldt de planprocedure van vóór het inwerking treden van de ‘Wet meer ruimte voor nieuwe scholen’. 

  • Basisscholen waarvan de start van 1 augustus 2021 door het bestuur is uitgesteld tot 1 augustus 2022, hoeven niet opnieuw te worden opgenomen in een plan van scholen.
  • De gemeente hoeft geen nieuw plan van scholen vast te stellen voor deze scholen. 
  • Dit geldt ook voor nieuwe scholen die zijn opgenomen in een ‘Plan van scholen 2021-2024’ met de startdatums 1 augustus 2022 en 1 augustus 2023.
Besturen ontvangen hierover informatie van DUO.

Lees onder ‘Wet en regelgeving’, bij de ‘Regeling voorzieningenplanning po 2021’.
Overgangsrecht voortgezet onderwijs

Bij aanvragen in het voortgezet onderwijs voor een nieuwe school die gedaan zijn vóór het inwerking treden van de ‘Wet meer ruimte voor nieuwe scholen’ gelden de voorwaarden en de procedures van het moment van indienen van vóór 1 november 2020.

Bekijk artikel 118ff van de ‘Wet op het voortgezet onderwijs’ (WVO).
  • Dit geldt ook voor fusieaanvragen die vóór 1 november 2020 zijn ingediend. Zie artikel 118hh van de WVO.
  • Het geldt ook voor de nog lopende geschillen van vóór 1 november 2020, die zich bevinden in de fase bezwaar en beroep. Zie artikel 118gg van de WVO.

Halverwegetoets

In het kennisdocument Stichtingsnormen en opheffingsnormen in het VO van de VO-Raad wordt nog uitgegaan van de ‘halverwegetoets’. Bij de halverwegetoets gelden ook opheffingsnormen voor nieuw te stichten scholen, wanneer deze nog niet volgroeid zijn.

Het inwerkingtredingsbesluit van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen, Staatsblad 2020, 336, heeft de ‘halverwegetoets’ voorlopig uitgezonderd van inwerkingtreding. Op dit punt zal aanvullende wetgeving tot stand worden gebracht.

Stichtings- en opheffingsnormen

Stichtings- en opheffingsnormen po
Stichtings- en opheffingsnormen vo

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee