Passend onderwijs uitwisselen

Speciaal basisonderwijs

Lees wat u voor het passend onderwijs moet uitwisselen met BRON.

Toelating

Om toegelaten te worden tot het speciaal basisonderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Een toelaatbaarheidsverklaring is een beschikking die wordt afgegeven door een samenwerkingsverband. In het speciaal basisonderwijs is er geen minimale looptijd van de toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband bepaalt de looptijd.

De gegevens van de toelaatbaarheidsverklaring hoeft u niet uit te wisselen met BRON. Ook het ontwikkelingsperspectief, dat u voor elke leerling opstelt, hoeft u niet uit te wisselen met BRON.

Orthopedagogisch en didactisch centrum

Kan een leerling (tijdelijk) niet meekomen in het speciaal basisonderwijs? En kan hij (nog) niet terecht in het speciaal onderwijs? Dan kan hij begeleiding krijgen binnen een orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC). Een OPDC valt onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Een leerling op een OPDC blijft ingeschreven op de school voor speciaal basisonderwijs. Hij mag maximaal een half jaar (een deel van) het onderwijsprogramma op een OPDC volgen.

Gegevens uitwisselen

Voor leerlingen die op een OPDC geplaatst worden, moet u de volgende gegevens met BRON uitwisselen:

  • begindatum plaatsing OPDC
  • BRIN-nummer OPDC
  • vestigingsvolgnummer OPDC
  • einddatum plaatsing OPDC (indien bekend)

Meer informatie over passend onderwijs vindt u op rijksoverheid.nl.