Passend onderwijs uitwisselen

Regulier basisonderwijs

Lees wat u voor het passend onderwijs moet uitwisselen met BRON.

Extra ondersteuning

Krijgt een leerling op uw school voor basisonderwijs extra ondersteuning die afwijkt van het gewone onderwijsprogramma? Dan legt u in het ontwikkelingsperspectief vast wat het verwachte uitstroomniveau van de leerling is en welke onderwijsdoelen de leerling kan halen. Registreer daarna de begindatum van het ontwikkelingsperspectief in uw leerlingadministratiesysteem (LAS) en wissel die binnen 14 dagen uit met BRON. Registreer de einddatum zodra die bekend is.

Ook de einddatum wisselt u binnen 14 dagen uit met BRON. U hoeft geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die in het basisondersteuningsaanbod zit, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching.

Orthopedagogisch en didactisch centrum

Kan een leerling (tijdelijk) niet meekomen op een school voor basisonderwijs? En kan hij (nog) niet terecht in het speciaal onderwijs? Dan kan hij begeleiding krijgen binnen een orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC). Een OPDC valt onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband.

Een leerling op een OPDC blijft ingeschreven op de school voor basisonderwijs. Hij mag maximaal een half jaar (een deel van) het onderwijsprogramma op een OPDC volgen. In bijzondere gevallen is eenmalig een verlenging mogelijk met ten hoogste een half jaar. De school stelt voor de leerling een ontwikkelingsperspectief op.

Gegevens uitwisselen

Voor leerlingen die op een OPDC geplaatst worden, moet u de volgende gegevens met BRON uitwisselen:

  • begindatum plaatsing OPDC
  • BRIN-nummer OPDC
  • vestigingsvolgnummer OPDC
  • einddatum plaatsing OPDC (indien bekend)
  • ontwikkelingsperspectief

Meer informatie over passend onderwijs vindt u op rijksoverheid.nl.