Nieuwe scholen

Een nieuwe school heeft recht op startbekostiging voordat het basisbekostiging ontvangt. Vervolgens ontvangt een school aanvullende bekostiging tot het volgroeid is. 

Nieuwe scholen moeten om de bekostiging te ontvangen, gegevens aanleveren bij DUO. Meer hierover leest u bij Stichten school op lever gegevens aan DUO

Startbekostiging

Een nieuwe school heeft recht op startbekostiging voor de periode voordat de school start. U ontvangt deze startbekostiging nadat het bestuur van de school een prognose van het verwachte aantal leerlingen op 1 oktober van het eerste schooljaar heeft aangeleverd. 

De startbekostiging wordt in 1 keer betaald en is de helft van het vaste bedrag voor de hoofdvestiging. Als DUO de prognose uiterlijk de 1e dag van een maand ontvangt, wordt de startbekostiging in de maand daarop beschikt en betaald. Dit is in geen geval eerder dan in de maand mei. 

Aanvullende bekostiging

Een nieuwe school of scholengemeenschap ontvangt aanvullende bekostiging tot deze volgroeid is. Deze aanvullende bekostiging bestaat uit 3 onderdelen. De eerste 2 bedragen ontvangt u automatisch. De bekostiging voor leerlingengroei vraagt u aan bij DUO.

De 3 onderdelen zijn:

1. Een bedrag voor de eerste 5 maanden van het 1e schooljaar

Vast bedrag hoofdvestiging

De school ontvangt in de eerste 5 maanden (augustus tot en met december) van het 1e schooljaar het vaste bedrag voor de hoofdvestiging. Het aantal leerlingen op de school heeft hier geen invloed op.

Op basis van de leerlingprognose

Daarnaast ontvangt de school 5/12de van het bedrag per leerling. Het aantal leerlingen dat meetelt voor deze bekostiging is gebaseerd op de prognose die u heeft ingeleverd bij DUO. De bekostiging wordt in 5 gelijke maandelijkse termijnen (augustus t/m december) betaald.

Met de voorlopige leerlingentelling van 1 oktober wordt bepaald of de opgegeven prognose overeenkomt met het werkelijke aantal leerlingen dat op 1 oktober naar school ging. De bekostiging wordt bijgesteld als deze aantallen niet overeenkomen. Na controle van de accountant wordt de definitieve hoogte van de aanvullende bekostiging bepaald.

2. Een bedrag vanaf het 1e kalenderjaar na de start

De nieuwe school ontvangt ook vanaf het eerste kalenderjaar na de start aanvullende bekostiging. Deze bekostiging is gebaseerd op het bedrag voor de hoofdvestiging. Dit bedrag wordt elk jaar steeds minder.

Deze aanvullende bekostiging is het hoogst in het jaar dat de school is gestart. Dit is omdat er dan nog weinig leerlingen zijn ingeschreven. Wanneer de school groeit, neemt deze aanvullende bekostiging af. Dit systeem wordt verduidelijkt in de tabel van artikel 4 van de Regeling Link opent externe pagina .

De aanvullende bekostiging wordt toegekend tot het kalenderjaar dat de nieuwe school volgroeid is.

3. Een bedrag voor leerlingengroei

Een school kan voor leerlingengroei per brief aanvullende bekostiging aanvragen. Daarvoor geldt dezelfde berekening als voor de aanvullende bekostiging van het leerlingafhankelijke deel in het 1e schooljaar. Wanneer een nieuwe school volgroeid is, vervalt de aanspraak op aanvullende bekostiging voor nieuwe scholen.

De leerlingengroei wordt berekend door:

  • het verschil te berekenen tussen het aantal verwachte leerlingen (prognose) op 1 oktober in het lopende schooljaar en het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

De aanvullende bekostiging wordt berekend door:

  • het verschil in aantallen te vermenigvuldigen met het bedrag per leerling. De uitkomst wordt vervolgens vermenigvuldigd met 5/12 omdat de bekostiging betrekking heeft op de laatste 5 maanden van het kalenderjaar.

Aanvragen

U vraagt deze bekostiging aan bij DUO. U doet dit door een brief te sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Een aanvraag voor aanvullende bekostiging moet uiterlijk 1 juli bij DUO binnen zijn.

Wanneer is een school volgroeid?

Een school is volgroeid wanneer het alle leerjaren aanbiedt tot en met het examen vmbo, havo, vwo. Wanneer een school is volgroeid, verschilt dus per schoolsoort.

Volgroeid in schooljaren

  • vbo of mavo: het 4e schooljaar dat de school bekostigd wordt
  • havo: het 5e schooljaar dat de school bekostigd wordt
  • vwo: het 6e schooljaar dat de school bekostigd wordt
  • praktijkonderwijs: het 5e schooljaar dat de school bekostigd wordt

Volgroeid in kalenderjaren

  • vbo of mavo: het 4e kalenderjaar na het jaar dat de school voor bekostiging in aanmerking is gebracht
  • havo: het 5e kalenderjaar na het jaar dat de school voor bekostiging in aanmerking is gebracht
  • vwo: het 6e kalenderjaar na het jaar dat de school voor bekostiging in aanmerking is gebracht
  • praktijkonderwijs: het 5e kalenderjaar na het jaar dat de school voor bekostiging in aanmerking is gebracht
Voorbeeld volgroeide school

Een school voor mavo start op 1 augustus 2021. Het 1e schooljaar van deze school is het schooljaar 2021-2022. De bekostiging van het 1e kalenderjaar na de start is het jaar 2022 en wordt gebaseerd op de telling van 1-10-2021. Er is op dat moment 1 leerjaar gevuld. Het 4e kalenderjaar na de start van de school is het jaar 2025. De bekostiging van dit kalenderjaar wordt gebaseerd op de telling 1-10-2024. In deze telling zijn 4 leerjaren gevuld. Daarmee is de school volgroeid en heeft de school vanaf 2025 geen recht meer op de aanvullende bekostiging uit artikel 4 van de Regeling Link opent externe pagina .

Regelgeving

Regeling aanvullende bekostiging nieuwe scholen en samenvoeging vo Link opent externe pagina

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 22 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee