Lwoo en pro

Een school ontvangt aanvullende bekostiging voor leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) volgen. De lwoo-leerlingen zijn door het samenwerkingsverband aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs. De pro-leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring, afgegeven door het samenwerkingsverband. De bekostiging bestaat uit:

  • een bedrag voor personeelskosten
  • een bedrag voor exploitatiekosten

De nieuwe basisbekostiging maakt geen verschil in bekostiging voor personeel en exploitatie. Bij lwoo en pro is het verschil er tijdelijk nog wel omdat de wet van 1 augustus 2022 dit bepaalt. De aanpassing volgt in de volgende Verzamelwet.

Betalingen

De school ontvangt de aanvullende bekostiging automatisch en in 12 gelijke delen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee