Nieuwkomersbekostiging

Scholen kunnen aanvullende bekostiging voor nieuwkomers ontvangen. De aanvullende bekostiging bestaat uit:

 • de eenmalige voorbereidingskosten: zelf aanvragen
 • een bedrag per nieuwkomer, de 'nieuwkomersbekostiging': ontvangt u automatisch

Eenmalige voorbereidingskosten

U ontvangt eenmalige voorbereidingskosten als u op de peildatum:

 • nieuwkomersbekostiging krijgt voor minimaal 10 nieuwkomers, en
 • nog niet eerder voorbereidingskosten hebt ontvangen. U hebt hiervoor een verklaring van de gemeente nodig. Deze verklaring bewaart u in uw administratie.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO en kies het formulier 'Aanvraag eenmalige voorbereidingskosten voor eerste opvang van nieuwkomers'.
 2. Vul het formulier in voor de eerstvolgende peildatum. De peildatums zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
 3. Wilt u het formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
 4. DUO moet het formulier uiterlijk op de 15e dag van de maand van de peildatum hebben ontvangen.
 5. U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.
Nog geen autorisatie voor Mijn DUO

De formulieren in Mijn DUO zijn digitaal en deels vooringevuld. Na uw aanvraag krijgt u direct een bevestiging.

Hebt u nog geen autorisatie voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO.

2 categorieën nieuwkomers

Het bestuur ontvangt deze bekostiging automatisch, als het hier recht op heeft.

U kunt voor het kalenderjaar 2024 aanvullende bekostiging krijgen voor 2 categorieën nieuwkomers:

 • een nieuwkomer 1e categorie die op 1 oktober 2022 nog niet in Nederland was
 • een nieuwkomer 2e categorie die op 1 oktober 2022 al wel in Nederland was, maar op de peildatum korter dan 2 jaar in Nederland was

Welke leerling is een nieuwkomer?

Volgens de begripsbepaling in artikel 1.1 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Link opent externe pagina  is een nieuwkomer:
 • een leerling die vreemdeling is volgens artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000 Link opent externe pagina
 • een leerling die geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs volgt
 • een leerling die is ingeschreven en naar school gaat 
 • op de teldatum korter dan twee jaar in Nederland verblijft

Peildatums

DUO gebruikt voor de voorlopige telling en de daarop gebaseerde bekostiging de registratie in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Peildatum Datum inlezen in ROD
1 januari 16 januari
1 april 16 april
1 juli 16 juli
1 oktober 16 oktober

Gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)

ROD gebruikt de gegevens van de Basis Registratie Personen (BRP) om de aanvullende bekostiging voor nieuwkomers te bepalen.

 • We gaan bij het vaststellen van de bekostiging uit van de 'eerste datum verblijfstitel' uit de BRP.
 • Wanneer er in de BRP geen 'datum verblijfstitel'  vermeld staat, dan gebruikt DUO de 'datum in Nederland'.
 • Wanneer de werkelijke 'datum binnenkomst in Nederland' afwijkt van de BRP dan registreert u 'datum aankomst in Nederland volgens het bevoegd gezag'.
Ouder van leerling heeft Nederlandse nationaliteit

Als 1 van de ouders van een leerling de Nederlandse nationaliteit heeft, is de leerling automatisch Nederlander en dus geen nieuwkomer.

Nieuwkomer korter dan 1 jaar in Nederland

Als op 1 oktober van het schooljaar een nieuwkomer nog geen jaar in Nederland is, is de nieuwkomer het gehele schooljaar nog niet aangewezen of toelaatbaar tot het lwoo of praktijkonderwijs. Vanaf het daaropvolgende schooljaar is de leerling dat wel.

EU-leerling zonder Nederlandse nationaliteit

Ook leerlingen afkomstig uit een EU-land maar zonder Nederlandse nationaliteit vallen onder de definitie van vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000. Ze zijn dus nieuwkomer, als ook aan de overige criteria zoals benoemd in de definitie van een nieuwkomer wordt voldaan.

Uitleg regeling

In de uitleg vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo.

De bekostiging per leerling

De Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) is een overzicht van de bekostigingsgrondslagen op individueel niveau. DUO bepaalt de grondslagen met de door u aangeleverde gegevens in Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Met het overzicht TBG-I kunt u controleren of deze bekostigingsgrondslagen overeenkomen met de gegevens in uw administratie.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 22 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee