Nieuwkomersbekostiging

Scholen kunnen aanvullende bekostiging voor nieuwkomers ontvangen. De aanvullende bekostiging bestaat uit:

 • de eenmalige voorbereidingskosten (zelf aanvragen)
 • een bedrag per nieuwkomer : de nieuwkomersbekostiging ( u ontvangt deze bekostiging automatisch)

Eenmalige voorbereidingskosten

Aanvragen

U ontvangt eenmalige voorbereidingskosten als u op de peildatum:

 • nieuwkomersbekostiging krijgt voor minimaal 10 nieuwkomers. 
 • U nog niet eerder voorbereidingskosten heeft ontvangen. U heeft hiervoor een verklaring van de gemeente nodig. Deze verklaring bewaart u in uw administratie.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Aanvraag eenmalige voorbereidingskosten voor eerste opvang van nieuwkomers'.   Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren.'
 2. Vul het formulier in voor de eerstvolgende peildatum. De peildatums zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
 3. DUO moet het formulier uiterlijk op de 15e dag van de maand van de peildatum hebben ontvangen.
 4. U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Inloggen Mijn DUO

Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een bevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken veilig online. Kijk op Inloggen.

Hebt u nog geen autorisatie voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO. 

Nieuwkomersbekostiging

Automatisch ontvangen

Het bestuur ontvangt het bedrag per nieuwkomer (de nieuwkomersbekostiging) automatisch, als het hier recht op heeft. 

U kunt voor het kalenderjaar 2022 aanvullende bekostiging krijgen voor 2 categorieën nieuwkomers:

 • een nieuwkomer 1e categorie was op 1 oktober 2020 nog niet in Nederland.
 • een nieuwkomer 2e categorie was op 1 oktober 2020 al wel in Nederland, maar was op de peildatum korter dan 2 jaar in Nederland.
Wie ziet DUO als een nieuwkomer?

Onder nieuwkomer wordt verstaan een leerling die:

Peildatums

DUO gebruikt voor de voorlopige telling en de daarop gebaseerde bekostiging de registratie in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON):

Peildatums Datum inlezen gegevens in ROD
1 januari 16 januari
1 april 16 april
1 juli 16 juli
1 oktober 16 oktober

Gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)

ROD gebruikt de gegevens van de Basis Registratie Personen (BRP) om de aanvullende bekostiging voor nieuwkomers te bepalen:

 • We gaan bij het vaststellen van de bekostiging uit van de ‘eerste datum verblijfstitel’ uit de BRP.
 • Wanneer er in de BRP geen ‘datum verblijfstitel’  vermeld staat, dan gebruikt DUO de ‘datum in Nederland’. 

Afwijken van Basisregistratie Personen (BRP)

Wanneer de werkelijke 'datum binnenkomst in Nederland' afwijkt van de BRP,  dan registreert u ‘datum aankomst in Nederland volgens het bevoegd gezag’. 

Bewijsstukken (nodig tot en met de peildatum 1 januari 2022)

Voor het aantonen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens, overlegt u (een) bewijsstuk(ken) aan de accountant, bijvoorbeeld:

 • datumstempel in paspoort bij binnenkomst in Nederland
 • beschikking minister van Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet
 • verblijfstitel/vreemdelingen identiteitsbewijs
 • rapportage IND
 • registratie COA

Ook andere documenten kunnen als bewijs dienen. Dit beoordeelt de accountant. Een kopie van de documenten in de administratie van de school is voldoende.

De regeling

Uitleg regeling

U vindt in de PDF een uitleg van de regeling met bijbehorende vragen en antwoorden.

Meest gestelde vragen

Vraag 1

Kan een leerling als nieuwkomer worden aangemerkt als één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft?

Indien één van de ouders van een leerling de Nederlandse nationaliteit heeft, is de leerling automatisch Nederlander en dus geen nieuwkomer.

Vraag 2

Mag een nieuwkomer die korter dan een jaar in Nederland is door het Samenwerkingsverband worden geïndiceerd voor lwoo of pro zodat voor de nieuwkomer ondersteuningsbekostiging kan worden verkregen, naast de bekostiging voor eerste opvang nieuwkomers?

Nee, dit is niet toegestaan. Als op 1 oktober van het schooljaar een nieuwkomer nog geen jaar in Nederland is, is de nieuwkomer het gehele schooljaar nog niet aangewezen/toelaatbaar tot het lwoo of praktijkonderwijs. Vanaf het daaropvolgende schooljaar mag dat wel.

Vraag 3

Vallen leerlingen die afkomstig zijn uit een EU land maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben ook onder de definitie van vreemdeling?

Ja, ook deze leerlingen vallen onder de definitie van vreemdeling volgens de Vreemdelingewet 2000 en zijn nieuwkomer, mits ook aan de overige criteria zoals benoemd in de definitie van een nieuwkomer wordt voldaan.

Inzicht in de bekostigingsgrondslagen per individu

Overzicht TBG-I

Het overzicht Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) is een weergave van de bekostigingsgrondslagen op individueel niveau. DUO bepaalt de grondslagen met de door u aangeleverde gegevens in Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Met het overzicht TBG-I kunt u controleren of deze bekostigingsgrondslagen overeenkomen met de gegevens in uw administratie.

DUO stelt elk kwartaal een TBG-I beschikbaar. U vindt de datums in de Kalender

Regelgeving

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee