Nieuwkomersbekostiging

Scholen kunnen aanvullende bekostiging voor nieuwkomers ontvangen. De aanvullende bekostiging bestaat uit:

 • de eenmalige voorbereidingskosten: zelf aanvragen
 • een bedrag per nieuwkomer, de 'nieuwkomersbekostiging': ontvangt u automatisch

Eenmalige voorbereidingskosten

U ontvangt eenmalige voorbereidingskosten als u op de peildatum:

 • nieuwkomersbekostiging krijgt voor minimaal 10 nieuwkomers, en
 • nog niet eerder voorbereidingskosten hebt ontvangen. U hebt hiervoor een verklaring van de gemeente nodig. Deze verklaring bewaart u in uw administratie.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO en kies het formulier 'Aanvraag eenmalige voorbereidingskosten voor eerste opvang van nieuwkomers'.
 2. Vul het formulier in voor de eerstvolgende peildatum. De peildatums zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
 3. Wilt u het formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
 4. DUO moet het formulier uiterlijk op de 15e dag van de maand van de peildatum hebben ontvangen.
 5. U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.
Nog geen autorisatie voor Mijn DUO

De formulieren in Mijn DUO zijn digitaal en deels vooringevuld. Na uw aanvraag krijgt u direct een bevestiging.

Hebt u nog geen autorisatie voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO.

Voor 2 categorieën nieuwkomers

Het bestuur ontvangt het de nieuwkomersbekostiging (bedrag per nieuwkomer) automatisch, als het hier recht op heeft. 

U kunt voor het kalenderjaar 2023 aanvullende bekostiging krijgen voor 2 categorieën nieuwkomers:

 • een nieuwkomer 1e categorie die op 1 oktober 2021 nog niet in Nederland was
 • een nieuwkomer 2e categorie die op 1 oktober 2021 al wel in Nederland was, maar op de peildatum korter dan 2 jaar in Nederland was
Wie ziet DUO als een nieuwkomer?

Onder nieuwkomer wordt verstaan een leerling die:

Peildatums

DUO gebruikt voor de voorlopige telling en de daarop gebaseerde bekostiging de registratie in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Peildatum Datum inlezen in ROD
1 januari 16 januari
1 april 16 april
1 juli 16 juli
1 oktober 16 oktober

Gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)

ROD gebruikt de gegevens van de Basis Registratie Personen (BRP) om de aanvullende bekostiging voor nieuwkomers te bepalen.

 • We gaan bij het vaststellen van de bekostiging uit van de 'eerste datum verblijfstitel' uit de BRP.
 • Wanneer er in de BRP geen 'datum verblijfstitel'  vermeld staat, dan gebruikt DUO de 'datum in Nederland'.
 • Wanneer de werkelijke 'datum binnenkomst in Nederland' afwijkt van de BRP dan registreert u 'datum aankomst in Nederland volgens het bevoegd gezag'.

Voor het aantonen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens overlegt u 1 of meer bewijsstukken aan de accountant. Een kopie van de documenten in de administratie van de school is voldoende.

Ouder van leerling heeft Nederlandse nationaliteit

Als 1 van de ouders van een leerling de Nederlandse nationaliteit heeft, is de leerling automatisch Nederlander en dus geen nieuwkomer.

Bewijsstukken (nodig tot en met de peildatum 1 januari 2022)

U kunt bijvoorbeeld 1 of meer bewijsstukken van de volgende bewijsstukken aanleveren:

 • datumstempel in paspoort bij binnenkomst in Nederland
 • beschikking minister van Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet
 • verblijfstitel/vreemdelingenidentiteitsbewijs
 • rapportage IND
 • registratie COA

Ook andere documenten kunnen als bewijs dienen. Dit beoordeelt de accountant.

Nieuwkomer korter dan een jaar in Nederland

Als op 1 oktober van het schooljaar een nieuwkomer nog geen jaar in Nederland is, is de nieuwkomer het gehele schooljaar nog niet aangewezen of toelaatbaar tot het lwoo of praktijkonderwijs. Vanaf het daaropvolgende schooljaar is de leerling dat wel.

EU-leerling zonder Nederlandse nationaliteit

Ook leerlingen afkomstig uit een EU-land maar zonder Nederlandse nationaliteit vallen onder de definitie van vreemdeling volgens de Vreemdelingewet 2000. Ze zijn dus nieuwkomer, als ook aan de overige criteria zoals benoemd in de definitie van een nieuwkomer wordt voldaan.

Uitleg regeling

In de uitleg vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo.

Inzicht in de bekostigingsgrondslagen per individu

Het overzicht Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) is een weergave van de bekostigingsgrondslagen op individueel niveau. DUO bepaalt de grondslagen met de door u aangeleverde gegevens in Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Met het overzicht TBG-I kunt u controleren of deze bekostigingsgrondslagen overeenkomen met de gegevens in uw administratie.

DUO stelt elk kwartaal een TBG-I beschikbaar. U vindt de datums in de Kalender.

Regelgeving

De regelgeving vindt u in de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo Link opent externe pagina

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee