Geïsoleerde vestigingen

Voor geïsoleerde vestigingen is het moeilijker om samen te werken met andere vestigingen met hetzelfde onderwijsaanbod. Dat komt omdat er geen scholen in de buurt zijn met hetzelfde aanbod. Deze geïsoleerde vestigingen ontvangen daarom naast basisbekostiging, ook aanvullende bekostiging. Het doel hiervan is om het aanbod in de regio in stand te houden, zodat leerlingen op fietsafstand naar school kunnen. 

De aanvullende bekostiging bestaat uit 2 onderdelen:

 • toeslag voor geïsoleerde vestigingen; 
 • extra toeslagen voor kleine geïsoleerde brede scholengemeenschappen of kleine brede vestigingen die volledig geïsoleerd liggen.

Informatietool

In de informatietool geïsoleerde vestigingen staat:

 • informatie over uw bestuur, school en vestiging
 • uitleg waarom een vestiging wel of niet geïsoleerd ligt
 • welke geïsoleerde vestigingen in een cluster liggen  
 • voor welke toeslag u in aanmerking komt

De tool heeft als doel u te informeren. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Automatische bekostiging

De aanvullende bekostiging voor geïsoleerde vestigingen vraagt u niet aan. U ontvangt deze bekostiging als 1 bedrag uiterlijk in de maand mei. Op basis van het aantal leerlingen na controle van de accountant, kan DUO de bekostiging bijstellen. 

De toeslag is afhankelijk van het aanbod van vestigingen in de buurt. Hierdoor kunnen veranderingen in het aanbod bij de ene vestiging gevolgen hebben voor de aanvullende bekostiging van een andere vestiging. 

Uitzonderingsscholen die al aanvullende bekostiging ontvangen op basis van de regeling Scholen in uitzonderlijke omstandigheden, zijn uitgesloten van deze regeling.

Toeslag voor geïsoleerde vestigingen

De toeslag voor geïsoleerde vestigingen is gelijk aan het vaste bedrag voor de hoofdvestiging. Geïsoleerde vestigingen ontvangen de toeslag als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De hemelsbrede afstand tot een andere vestiging is 8 kilometer of meer.
 • Als het gaat om praktijkonderwijs geldt een minimale hemelsbrede afstand van 20 kilometer.
 • De vestiging heeft minstens 130 leerlingen.
 • Een vestiging voor praktijkonderwijs heeft minstens 60 leerlingen.
 • Geïsoleerde vestigingen van hetzelfde schoolbestuur delen de toeslag als zij hemelsbreed minder dan 5 kilometer van elkaar af liggen.
 • Tijdelijke vestigingen komen niet in aanmerking voor deze toeslag.
Extra toeslagen

Er zijn 2 soorten extra toeslagen: 1 voor kleine geïsoleerde brede scholengemeenschappen en 1 voor kleine brede geïsoleerde vestigingen van brede scholengemeenschappen.

Extra toeslag voor kleine geïsoleerde brede scholengemeenschappen

De extra toeslag voor kleine brede scholengemeenschappen met een geïsoleerde vestiging ondersteunt het laatste (brede) onderwijsaanbod in de regio. Deze toeslag is een aanvullend bedrag per leerling.

U krijgt dit bedrag per leerling als het aantal echt schoolgaande leerlingen binnen de scholengemeenschap minder dan 1200 is. Dit betekent bijvoorbeeld dat een kleine geïsoleerde scholengemeenschap van 1000 leerlingen een extra toeslag voor 200 leerlingen ontvangt. De maximale toeslag is vastgesteld op 300 leerlingen.

Een brede scholengemeenschap moet aan de volgende voorwaarden voldoen om extra toeslag te ontvangen:

 • De scholengemeenschap biedt onderwijs aan in de eerste 2 leerjaren en in de schoolsoorten vwo, havo, mavo en vbo. Een schoolsoort wordt aangeboden als er in het laatste leerjaar minimaal 1 bekostigde leerling staat ingeschreven.
 • De scholengemeenschap als geheel heeft op de teldatum minder dan 1200 leerlingen.
 • De brede scholengemeenschap heeft minimaal 1 geïsoleerde vestiging die de aanvullende bekostiging 'Toeslag voor geïsoleerde vestigingen' krijgt.

Extra toeslag voor kleine brede geïsoleerde vestigingen van brede scholengemeenschappen

Er zijn enkele brede scholengemeenschappen die meer dan 1200 leerlingen hebben, maar waarvan 1 of meer van de vestigingen klein is, alle schoolsoorten aanbiedt en voor alle schoolsoorten geïsoleerd is.

Deze scholen komen ook in aanmerking voor een extra toeslag per leerling. U krijgt dit bedrag per leerling als er minder dan 1200 leerlingen zijn op die specifieke vestiging. Voor elke leerling onder het aantal van 1200 leerlingen, ontvangt u extra toeslag, met een maximum van 300 leerlingen.

Een scholengemeenschap moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De scholengemeenschap heeft in totaal meer dan 1200 leerlingen.
 • De school heeft 1 of meer vestiging(en) met minder dan 1200 leerlingen.
 • De kleine vestiging biedt zowel onderbouw aan als de 4 schoolsoorten vbo, mavo, havo en vwo én heeft leerlingen daarop ingeschreven.
 • De kleine vestiging is voor zowel onderbouw als alle 4 schoolsoorten geïsoleerd.
Regelgeving

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 22 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee