Lever gegevens aan DUO

Na een positief besluit van de minister, kunt u alles in orde maken voor de start van de school. Hiervoor moet u bij DUO nog een aantal stappen zetten.

Uiterlijk 1 juni ontvangt u van DUO de beschikking. Met deze beschikking vraagt DUO aan u gegevens om de nieuwe school tijdig te kunnen bekostigen. U moet deze gegevens uiterlijk 1 april aanleveren via Mijn DUO.

Welke gegevens?

Nieuw bestuur
 • Naam en het adres van de school, inclusief contactgegevens.
 • Bevestiging van de openingsdatum van de school (zie Start school melden).
 • Voor een nieuwe basisschool: de grondslag van de school en een bewijs dat het bestuur is aangesloten bij een borgstellingsorganisatie.
 • Aanmelding bij het ABP (pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Aan welk samenwerkingsverband passend onderwijs de school deelneemt.
 • Een kopie van een bankafschrift van het bevoegd gezag (dus niet de school).
Bestaand bestuur
 • Het (voorlopige) adres van vestiging van de school.
 • Bevestiging van de openingsdatum van de school (zie Start school melden).
 • Voor een nieuwe basisschool: de grondslag van de school en een bewijs dat het bestuur is aangesloten bij een borgstellingsorganisatie.
 • Aan welk samenwerkingsverband passend onderwijs de school deelneemt.

Start school melden

Het bestuur meldt vóór 1 april via Mijn DUO:

 • De startdatum van de nieuwe school is 1 augustus, 2 jaar na het indienen van het initiatief. Of,
 • het bestuur vraagt uitstel van 1 jaar aan voor het starten van de nieuwe school. Zie hiervoor artikel 4.7 Link opent externe pagina van de WVO.

Uw gegevens in RIO

Een nieuw bestuur ontvangt per brief van DUO een bestuursnummer en de school een instellingscode. Een bestaand bestuur ontvangt per brief een instellingscode van de nieuwe school. Daarmee zijn de gegevens opgenomen in de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO).

In de brief vermeldt DUO ook dat een bestuur een prognose levert van het aantal leerlingen. 

Lever een prognose aan van het aantal leerlingen

In deze prognose geeft u aan hoeveel leerlingen u verwacht op 1 oktober van het 1e schooljaar.

Een nieuwe po-school

U levert via een digitaal formulier op Mijn DUO een prognose aan.

Een nieuwe vo-school

U levert per brief een prognose aan. U stuurt deze brief naar: 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Afdeling OI/BKP/Productie 1
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag

Meer informatie

Kijk ook bij Bekostigen van de school

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee