Aanvullende bekostiging aanvragen

U wilt graag aanvullende bekostiging voor de eerste opvang van nieuwkomers.

Hoe het werkt

Vo-scholen kunnen aanvullende bekostiging voor nieuwkomers krijgen. De aanvullende bekostiging bestaat uit:

  • een eenmalige opstartbekostiging voor voorbereidend werk
  • een bedrag per nieuwkomer (de nieuwkomersbekostiging)

De eenmalige opstartbekostiging moet u wel zelf blijven aanvragen. U hoeft vanaf 1 april 2019 geen aanvraag meer te doen voor nieuwkomersbekostiging. Vanaf 1 april 2019 stelt DUO deze ambtshalve vast.

Voorwaarden

De aanvullende bekostiging wordt op 4 peildatums vastgesteld: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. U kunt aanvullende bekostiging krijgen voor 2 categorieën nieuwkomers:

  • Een nieuwkomer 1e categorie was op 1 oktober 2017 nog niet in Nederland.
  • Een nieuwkomer 2e categorie was op 1 oktober 2017 al wel in Nederland, maar was op de peildatum korter dan 2 jaar in Nederland.

Daarnaast moet de nieuwkomer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Hij is vreemdeling volgens artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000.
  • Hij volgt geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs.
  • Hij is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand.

U kunt de eenmalige opstartbekostiging krijgen als u op de peildatum nieuwkomersbekostiging krijgt voor minimaal 10 nieuwkomers. U hebt een verklaring van de gemeente nodig dat u de opstartbekostiging nog niet eerder hebt gehad. U bewaart deze verklaring in uw administratie.

Bekijk de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo.

Opstartbekostiging aanvragen

  1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Eerste opvang nieuwkomers vo'.
  2. Vul het formulier in voor de eerstvolgende peildatum.
  3. DUO moet het formulier uiterlijk op de 15e dag van de maand van de peildatum hebben ontvangen.

Via de beheerder van uw organisatie regelt u een token voor Mijn DUO. Het formulier op Mijn DUO is al gedeeltelijk ingevuld. U krijgt direct per e-mail een ontvangstbevestiging en een referentienummer. Deze gelden als bewijs voor uw aanvraag.

Nieuwkomersbekostiging

De nieuwkomersbekostiging wordt vastgesteld op grond van de gegevens die bij DUO bekend zijn. DUO gaat bij het vaststellen van de bekostiging uit van de datum verblijfstitel uit het BRP. Is er geen datum verblijfstitel dan wordt er gekeken naar de datum binnenkomst in Nederland uit het BRP.

Bent u van mening dat de werkelijke datum afwijkt van het BRP dan kunt u de ‘datum aankomst in Nederland volgens het bevoegd gezag’ registreren. U moet dan wel bewijsstukken kunnen overleggen aan de accountant.

Is dit uw vraag?

Inloggen lukt niet

Hebt u nog geen token voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf formulier en stuur het per post naar DUO.