Verantwoorden makkelijk maken

Lees meer over samen digitaal verantwoorden

Naar In het kort

Jaarcijfers

  1. In het kort
  2. Wat moet u aanleveren
  3. Versturen in XBRL Onderwijsportaal
  4. Invulinstructies

Versturen in XBRL Onderwijsportaal

U levert uw gegevens digitaal aan via het XBRL Onderwijsportaal. Bekijk welke rapportage u moet aanleveren bij 'Wat moet u aanleveren'.

Rapportage maken en versturen

  1. Log in op het XBRL Onderwijsportaal met eHerkenning.
  2. Maak een nieuwe rapportage of ga verder met een rapportage die u eerder hebt opgeslagen. U kunt ook een rapportage in XBRL-formaat uploaden.
  3. Verstuur de rapportage als u klaar bent.
  4. Controleer of de status op goedgekeurd staat in het portaal. In dat geval is de rapportage goed aangekomen bij DUO. U krijgt geen ontvangstbevestiging via e-mail.

Samen een rapportage invullen

Het invullen van een rapportage kan door meer dan 1 persoon gebeuren, maar wel apart. U kunt niet tegelijk de rapportage invullen.

Rapportage corrigeren

DUO doet een aantal extra controles wanneer de rapportage is verstuurd. Als uit de controles meldingen komen, dan krijgt de contactpersoon uit de rapportage via e-mail het verzoek deze te corrigeren. Als u een foutje ontdekt, kunt u dit ook zelf aanpassen.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De gegevens uit de rapportages publiceert DUO op Open Onderwijsdata. Ook gaat de informatie naar OCW, de Inspectie van het Onderwijs en het CBS. Het ministerie van OCW gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om de Tweede Kamer te informeren.

Indienen jaarrekening 2023 in XBRL Onderwijsportaal eerder mogelijk

Vanaf 7 maart kunt u de jaarrekening over 2023 aanleveren via het XBRL Onderwijsportaal. Als er al een jaarrekening is, maar nog geen controleverklaring, kunt u toch alvast de jaarrekening indienen. De reden hiervoor is dat de gegevens waarschijnlijk niet meer veranderen.

DUO controleert altijd de laatste rapportage die u indient. Als er aanpassingen nodig zijn, neemt DUO via e-mail contact met u op. De rapportage moet u dan corrigeren in het XBRL Onderwijsportaal en opnieuw indienen. Als u zelf een fout hebt ontdekt, moet u ook de rapportage aanpassen en opnieuw versturen. De laatst ingediende rapportage vervangt steeds de eerdere versie. De deadline voor aanlevering van de jaarrekening is 1 juli 2024.

U bepaalt zelf of u de jaarrekening eerder indient. Dit is niet verplicht. Maar u kunt fouten hierdoor sneller corrigeren en DUO kan de Inspectie van het Onderwijs en OCW vroeger informeren. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op via xbrl@duo.nl.

NT18 OCW-taxonomie geldt voor verslagjaar 2023

Voor de verantwoording over verslagjaar 2023 geldt de NT18 OCW 20240221 taxonomie. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • In de jaarverantwoordingsrapportage zat afgelopen jaar zowel in de geconsolideerde jaarrekening als in de enkelvoudige jaarrekening een pagina voor de continuïteitsparagraaf. Omdat een bestuur maar 1 continuïteitsparagraaf heeft, is er nog maar 1 pagina voor de continuïteitsparagraaf.
  • Aan de beleidsinformatierapportage zijn 2 onderwerpen voor de sector mbo toegevoegd. Dat zijn: de Regeling Kwaliteitsafspraken mbo 2023 en de Regeling LOB MBO 2023.

NT18 OCW-taxonomie downloaden en bekijken

Contact

Neem contact op bij vragen.

XBRL Onderwijsportaal

Stel uw vraag per mail via xbrl@duo.nl.

Wet- en regelgeving

Stel uw vraag per mail via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen. 

Of bel ons op 070 757 51 11 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee