Jaarstukken indienen

Coulanceregeling

Vanaf 15 juni 2020 kon een bevoegd gezag vragen om coulance in het geval van vertraging door de Coronacrisis.

Verzoeken vanaf 1 juli 2020 neemt DUO niet meer in behandeling.

Lees meer in de Nieuwsbrief Jaarverslag Onderwijs op rijksoverheid.nl. 

Elk jaar moet u vóór 1 juli de bekostiging van uw school verantwoorden. Dit doet u in de jaarstukken. U moet deze stukken aanleveren aan DUO.

Jaarverslag op papier indienen

In het jaarverslag doet uw schoolbestuur verslag van de gang van zaken en het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. U moet het jaarverslag op papier indienen bij DUO.

Jaarverslag versturen

 1. Maak het jaarverslag volgens de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs
 2. Voeg de verplichte controleverklaring en een eventueel rapport van bevindingen van uw accountant toe. Een toelichting op de werkwijze met het onderwijsaccountantsprotocol staat in het onderwijsaccountantsprotocol, onder 'Toezicht op financieel beheer'.
 3. Het door u en uw accountant ingevulde aanbiedingsformulier stuurt u samen met het complete jaarverslag en de accountantsproducten naar DUO.

  Postadres:
  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag

Aanbiedingsbrieven 2019

De aanbiedingsbrieven 2019 zijn beschikbaar. U opent de pdf-download en toetst daarna Ctrl+F. In het zoekvenster vult u vervolgens het nummer in van het bevoegd gezag.

Rechtsboven in de brief staan de juiste telefoonnummers van het Ico. 

Aanbiedingsformulieren 2019

De formulieren 2019 zijn beschikbaar. U opent de pdf-download en toetst daarna Ctrl+F. In het zoekvenster vult u vervolgens het nummer in van het bevoegd gezag.

Blanco aanbiedingsformulier

Hebt u geen aanbiedingsformulier meer? Maak dan gebruik van het blanco exemplaar voor 2019.

Digitaal aanleveren van jaarcijfers

Uw jaarverslag levert u op papier aan. Uw jaarcijfers moet u digitaal bij DUO aanleveren. Dit doet u via het XBRL-portaal. U kunt in het portaal een nieuw rapport aanmaken, een bestaand rapport uploaden of verdergaan met een rapport dat u eerder heeft opgeslagen. Pas als u in het portaal ‘indienen’ kiest, verstuurt u de gegevens naar DUO.

Het volledige beeld van de rapportages en de eisen vindt u in de OCW Taxonomie versie 14. Kijk voor meer informatie op Jaarrekening in XBRL.

Rapport sturen via XBRL-portaal

 1. Hebt u nog geen account? Vraag een account aan via xbrl@duo.nl. Denk aan instellings- en contactgegevens.
 2. Bekijk de handleiding XBRL-portaal (1665Kb, pdf)
 3. Log in op het XBRL-portaal. Gebruik hiervoor Internet Explorer 9 of hoger, Firefox 27 of hoger, of Google Chrome. De opmaak onder Internet Explorer is niet optimaal. Met Firefox en Google Chrome werkt het portaal het snelst.

 4. Maak een nieuw rapport of upload een bestaand rapport (in XBRL-formaat). De tabbladen geven aan welke onderdelen u moet invullen.