Fuseren

Lichte toets

Bij toetsplichtige fusies is geen verplicht advies meer nodig van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). DUO doet een administratieve toets.

Wanneer is er een lichte toets?

 • Bij een scholenfusie met in totaal meer dan 500 leerlingen.
 • Bij een besturenfusie met samen meer dan 10 scholen.

DUO beoordeelt met behulp van de fusie-effectrapportage of:

 • Het proces zorgvuldig is doorlopen.
 • De medezeggenschapsraden het eens zijn met de fusie.

Aanvragen

 1. Voeg aan uw aanvraag toe:
  • een fusie-effectrapportage (FER), gebruik de onderwerpen uit het model in de regeling;
  • een verklaring van de medezeggenschapsraad / uitspraak geschillencommissie of Ondernemingskamer;
  • het advies van het college van B&W over de fusie.
 2. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier Aanvraag fusietoets. 
   Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.

  U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

DUO streeft ernaar een volledig ingediende aanvraag binnen 4 weken af te handelen.