Naar In het kort

Levering gegevens personeel niet in loondienst

 1. In het kort
 2. Hoe PNIL-gegevens aanleveren?
 3. Wel of geen PNIL?

Wel of geen PNIL?

Met Personeel niet in loondienst (PNIL) bedoelen we mensen die:

 • zijn ingehuurd om regulier werk doen voor een schoolbestuur,
 • die hiervoor betaald worden,
 • maar die niet bij u in loondienst zijn.

Het gaat om personeel dat in dienst is van derden, zoals uitzend-, detacherings- en payrollbureaus. En om zelfstandig personeel zoals zzp’ers. Ook inhuur van personeel van andere schoolbesturen of invalpools valt onder PNIL. Eventueel bijkomende kosten worden ook tot PNIL-kosten gerekend, zoals btw en bemiddelingskosten.

Er is sprake van PNIL als het gaat om gebruikelijke werkzaamheden. Het is geen PNIL als er sprake is van inhuur van een dienst in plaats van een persoon. Ook vrijwilligers worden niet meegerekend, ook niet als zij een vrijwilligersvergoeding krijgen.

Reguliere werkzaamheden

Met regulier werk wordt bedoeld: werkzaamheden die horen bij gebruikelijke functies in het onderwijs. Het gaat om gevallen waarin in principe ook gekozen had kunnen worden voor een (tijdelijk) contract.

Het kan soms per situatie verschillen of werkzaamheden regulier zijn. Wordt bijvoorbeeld op de P&O-afdeling tijdelijk een juridisch medewerker ingehuurd ter vervanging van een andere medewerker? Dan behoort deze inhuur tot PNIL. Maar wordt een jurist of advocaat in de arm genomen om het bestuur te vertegenwoordigen in een ontslagzaak, dan is er geen sprake van PNIL.

Loondienst

Als u een persoon in dienst neemt, is er geen sprake meer van PNIL. Ook niet bij een tijdelijk contract.

Inhuur van diensten

Huurt u een dienst in bij een bedrijf? En staat daar geen aanwijsbaar persoon tegenover die reguliere werkzaamheden op uw school verricht? Dan is er geen sprake van PNIL. Deze gegevens hoeft u dan ook niet aan te leveren.

Budget niet van belang

Het maakt niet uit via welk budget een persoon wordt ingehuurd. Dus ook personeel dat wordt ingehuurd met middelen die buiten de lumpsum vallen, valt onder PNIL. Bijvoorbeeld werkdrukmiddelen, subsidie vanuit de gemeente of NPO-middelen.

Voorbeelden PNIL en geen PNIL

Wel PNIL

 • inhuur van een leraar, bijvoorbeeld een muziekdocent of gymdocent die tijdelijk wordt ingezet
 • inhuur van een remedial teacher
 • inhuur van een interim-manager
 • inhuur van ondersteunend personeel, bijvoorbeeld:
  • een medewerker om achterstanden vanwege corona in te lopen
  • een medewerker van een sport- en dansstudio vanuit het NPO
  • een medewerker voor bewegingsonderwijs
 • structurele inhuur van een vaste controller of vaste schoonmaker.

Geen PNIL

 • externe deskundige die eenmalig een studiedag voor het personeel verzorgt
 • onderzoeker die een leerling onderzoekt in het kader van passend onderwijs
 • medewerker van de arbodienst
 • accountant
 • incidentele vraag aan een controller
 • schoolfotograaf
 • glazenwasser
 • schilder
 • onderhoudsmonteur
 • schoonmaakbedrijf waarbij een schoonmaakdienst is ingekocht, waarvoor wisselende personen komen werken.

Contact

Als u twijfelt of het wel of niet om PNIL gaat, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee