Naar Personeel

Levering gegevens personeel niet in loondienst

  1. In het kort
  2. Hoe PNIL-gegevens aanleveren?
  3. Wel of geen PNIL?

In het kort

Tussen 1 januari en 31 maart levert u als het bevoegd gezag gegevens aan over uw personeel dat niet bij u in loondienst is (PNIL). Het gaat dan om de gegevens over het afgelopen jaar.

Waarom gegevens aanleveren?

Het aanleveren van de PNIL-gegevens is een wettelijke verplichting, omdat het ministerie van OCW deze gegevens nodig heeft om haar taken uit te voeren. Uw gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de besteding van het onderwijsgeld. Ook laat OCW onderzoek doen op basis van de gegevens. Bijvoorbeeld de arbeidsmarktramingen: staan ons in de toekomst nog meer tekorten te wachten?

Omdat steeds meer personeel in het po en vo niet in loondienst is, zijn ook gegevens over deze groep nodig. Samen met de gegevens van het personeel dat wel in loondienst is, hebben we zo een compleet beeld van het personeel dat op scholen werkt. Deze informatie is nodig om beleid te maken, juist nu de arbeidsmarkt zo krap is.

Wilt u gegevens aanleveren van medewerkers die wel bij u in dienst zijn? Ga dan naar Levering personeelsgegevens.

Waarom bsn aanleveren?

Het bsn is nodig om te voorkomen dat personeel dubbel wordt geteld. Bijvoorbeeld als een bestuur personeel inhuurt vanuit een pool van docenten die bij een ander bestuur in dienst zijn.

Het gebruik van het burgerservicenummer (bsn) maakt het ook mogelijk om gegevens op persoonsniveau te analyseren. Dit geeft een nog beter beeld van de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel. Zeker als de gegevens worden gecombineerd met die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo ontstaat een vollediger antwoord op bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Werken mensen via een uitzendbureau of arbeidspool vaker op dezelfde school?
  • Zijn mensen vaak eerst in loondienst voordat ze via bijvoorbeeld een uitzendbureau gaan werken?
  • Of stappen juist veel mensen die werken via een uitzendbureau of arbeidspool over naar een vaste baan in het onderwijs?
  • Uit welke sectoren zijn mensen afkomstig die via een uitzendbureau in het onderwijs gaan werken?
  • Naar welke sectoren vertrekken de mensen die niet meer als uitzendkracht of via een arbeidspool in het onderwijs werken?

Geen bsn beschikbaar

Beschikt u nog niet over het burgerservicenummer van een personeelslid? Dan verstrekt u een uniek toegekend nummer, zodat de verschillende personeelsleden te onderscheiden zijn. 

Vanaf 1 januari 2025 is het verplicht om het burgerservicenummer aan te leveren. Dit betekent dat u de gegevens vanaf kalenderjaar 2024 moet bijhouden.

Privacy

Het opvragen van de gegevens en de wijze van aanlevering voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de analyses blijft de privacy beschermd. DUO koppelt de gegevens nooit aan een persoon. Dit geldt ook voor de terugkoppeling aan het ministerie.

Wanneer aanleveren

U kunt de gevraagde gegevens over het kalenderjaar 2022 aanleveren van 1 januari tot en met 31 maart 2023.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee