Naar Personeel

Levering gegevens personeel niet in loondienst

  1. In het kort
  2. Wel of geen PNIL?

In het kort

De gegevenslevering voor PNIL over 2023 gaat veranderen. Het is nog onduidelijk hoe de levering eruit gaat zien. De informatie op deze pagina geldt alleen voor de gegevenslevering over 2022. Vóór 1 januari 2024 komt hier meer informatie over de gegevenslevering over 2023.

Tussen 1 januari en 31 maart levert het bestuur gegevens aan over uw personeel dat niet bij u in loondienst is (PNIL). Het gaat dan om de gegevens over het afgelopen jaar.

Waarom gegevens aanleveren?

Het aanleveren van de PNIL-gegevens is een wettelijke verplichting. Het ministerie van OCW gebruikt deze gegevens voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in de besteding van het onderwijsgeld of om onderzoek te doen. Zo worden er ramingen gedaan over de arbeidsmarkt en gekeken naar mogelijke tekorten in het onderwijs in de toekomst. 

Naast personeel in loondienst, is er steeds meer personeel in het po en vo dat niet in loondienst is. De gegevens over beide groepen is nodig voor een compleet beeld van alle personeel dat op scholen werkt. Deze informatie wordt gebruikt om beleid te maken, bijvoorbeeld als er krapte op de arbeidsmarkt is.

Gegevens aanleveren van medewerkers die op de school in loondienst zijn? Ga dan naar Levering personeelsgegevens.

Privacy

Het opvragen van de gegevens en de wijze van aanlevering voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de analyses blijft de privacy beschermd. DUO koppelt de gegevens nooit aan een persoon. Dit geldt ook voor de terugkoppeling aan het ministerie.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee