Samenwerkingsverbanden

Materiële instandhouding

Alle vestigingen van (speciale) scholen voor basisonderwijs en van scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) maken deel uit van een samenwerkingsverband (swv). Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor alle leerlingen op vestigingen van scholen binnen het samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben en ontvangt hiervoor bekostiging.

De bekostiging van het primair onderwijs vereenvoudigt vanaf 1 januari 2023.

Lees meer over Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs op rijksoverheid.nl.

In het primair onderwijs (po) bestaat het samenwerkingsverband uit de reguliere basisscholen (bo), speciale scholen voor basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) clusters 3 en 4.

De samenwerkingsverbanden ontvangen bekostiging materiële instandhouding voor lichte ondersteuning en zware ondersteuning. Materiële instandhouding is een bekend begrip in de onderwijswereld en wordt vaak afgekort tot ‘de mi’.

Deze bekostiging geldt voor een kalenderjaar. De bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde leerlingen op 1 oktober van het schooljaar ervoor. Op 1 december van dat schooljaar is dat aantal definitief vastgesteld. In de maand december verstuurt DUO het Overzicht vaststelling tellingen (Ovt). Meer informatie over Ovt staat op Individueel overzicht bekostiging.