Kijkglazen

De Kijkglazen geven u informatie over de leerlingen van uw samenwerkingsverband. Er zijn verschillende Kijkglazen waarin verschillende gegevens teruggekoppeld worden.

Kijkglas 3 staat ook onder 'Overzicht financiële beschikkingen' op Instellingsinformatie. U vindt de Kijkglazen op Mijn DUO.

Kijkglas 3 later beschikbaar

Vanwege onjuistheden in het gepubliceerde kijkglas 3 van eind april 2022, hebben we deze kijkglazen verwijderd. Het juiste kijkglas 3 wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Gebruik Kijkglazen

  • Als u op zoek bent naar de registraties die de basis vormen voor de bekostiging vanuit DUO, is Kijkglas 1 het aangewezen middel. 
  • Als u de basis van de groeiberekening in Kijkglas 3 op individueel niveau wilt achterhalen, kunt u in het Kijkglas 2 van april de kolom instroom en uitstroom gebruiken.  
  • U bekijkt de inhoud het best door het Kijkglas te downloaden.

Soorten Kijkglazen

Kijkglas-1

Toont de aantallen leerlingen waarvoor uw samenwerkingsverband bekostiging ontvangt. Het Kijkglas bestaat uit twee bestanden:

  • Het eerste verklaart de aantallen leerlingen die voor de bekostiging zijn gebruikt. 
  • In het tweede staan de individuele inschrijvingen in het speciaal onderwijs die DUO met u verrekent. 

DUO maakt geregeld nieuwe versies van het Kijkglas. De gegevens in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) zijn niet 1 op 1 opgenomen in het Kijkglas, alleen relevante gegevens voor de bekostiging.

Door de gegevens op het Overzicht financiële beschikkingen van december te vergelijken met Kijkglas 1 van dezelfde maand kunt u controleren of uw bekostiging klopt.

Kijkglas-2

Dit Kijkglas geeft het Overzicht inschrijvingen (v)so. Hiermee krijgt u inzicht in alle inschrijvingen in het (v)so gedurende een schooljaar. Kijkglas 2 bestaat uit de volgende blokken: 'Algemene gegevens' en 'Individuele (v)so inschrijvingen.'

In Kijkglas 2 vindt u alle registraties van alle leerlingen die bij uw samenwerkingsverband horen. Hierdoor kan één leerling meerdere malen in het bestand voorkomen. Door goed op de begin- en einddatum van de verschillende regels te letten, kunt u zien wat er wanneer in de registratie van een leerling gewijzigd is.

Met dit Kijkglas kunt u de groeitelling in Kijkglas 3 op individueel niveau berekenen. U gebruikt hiervoor de informatie in de kolommen ‘Instroom’ en ‘Uitstroom’ bij de blokken 2.2/2.4 en 2.3/2.5. De kolom ‘Doorstroom’ betreft leerlingen die binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs doorstromen naar een andere vestiging en heeft geen invloed op de groei.

Let op: Ook de als niet-bekostigd aangemerkte leerlingen worden meegenomen in Kijkglas 2.

Kijkglas-3

Toont de groei van het aantal leerlingen op (v)so-scholen waarvoor het samenwerkingsverband verantwoordelijk is. Dit gaat om:

  • de groei van leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring die door het samenwerkingsverband is afgegeven,
  • en de groei van leerlingen op (v)so-scholen zonder toelaatbaarheidsverklaring die zijn toegewezen aan het samenwerkingsverband.

Met deze gegevens kan de groei in het (v)so tussen 1 oktober van het voorafgaande schooljaar en 1 februari volgend op deze 1 oktober telling worden vastgesteld. Kijkglas 3 is algemeen toegankelijk bij 'Groei (V)SO' onder 'Overzicht financiële beschikkingen' op Instellingsinformatie.

Kijkglas-4

Toont de groei van het aantal leerlingen in het sbo tussen 1 oktober van het voorafgaande jaar en 1 februari volgend op deze 1 oktober telling. Met dit overzicht kunt u de groeibekostiging van het sbo bepalen.

Kijkglas-5

Toont het grensverkeer van sbo-leerlingen met andere samenwerkingsverbanden. Op basis van dit overzicht kunt u het grensverkeer onderling verrekenen.

Verdere toelichting vindt u in de handleiding

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee