Reguliere bekostiging cluster 3 & 4

Bekostiging bestaat uit diverse onderdelen, afhankelijk van de schoolsoort.

Materiële bekostiging

Deze bekostiging voor scholen en instellingen is bedoeld voor het voldoen van de materiële lasten. Dit noemen we ook wel materiële bekostiging of ‘mi-bekostiging.’

Telling 1 oktober

Met ‘mi-bekostiging’ betaalt een school of instelling alle materiële zaken in en om de school. De mi-bekostiging wordt per kalenderjaar toegekend. De materiële bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen in BRON op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar en die op 1 december van dat jaar definitief is vastgesteld.

Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in BRON zijn opgenomen ontvangt een school geen bekostiging. Meer informatie over uitwisselen met BRON bij Leerlingenadministratie.

Basisbekostiging

De basisbekostiging bestaat uit:

  • een vast bedrag per school,
  • een vast bedrag per schooltype,
  • een basisbedrag per leerling,
  • en indien van toepassing een deel aanvullende bekostiging voor brancardliften en schoolbaden.

Bekostiging zware ondersteuning

De bekostiging voor zware ondersteuning wordt berekend per ondersteuningscategorie (laag, midden, hoog) op basis van een bedrag per leerling in het speciaal onderwijs (so) en/of voortgezet speciaal onderwijs (v)so).