Reguliere bekostiging cluster 3 & 4

Reguliere bekostiging bestaat uit diverse onderdelen, afhankelijk van de schoolsoort.

Materiële bekostiging

Deze reguliere jaarlijkse bekostiging voor scholen en instellingen is bedoeld voor het voldoen van de materiële lasten. Dit noemen we ook wel materiële bekostiging of ‘mi-bekostiging.’

Uitwisselen met BRON

Het correct uitwisselen van leerlinggegevens met BRON is noodzakelijk voor het toekennen van de personele bekostiging. Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in BRON zijn opgenomen ontvangt de school geen bekostiging.

Overzicht vaststelling tellingen

Nadat de leerlinggegevens op 1 december definitief zijn vastgesteld, krijgt uw bestuur het Overzicht vaststelling tellingen (Ovt). Hierop staat het aantal leerlingen waarop de bekostiging wordt gebaseerd.

Basisbekostiging en bekostiging zware ondersteuning

De basisbekostiging bestaat uit:

  • een vast bedrag per school,
  • een vast bedrag per schooltype,
  • een basisbedrag per leerling,
  • en indien van toepassing een deel aanvullende bekostiging voor brancardliften en schoolbaden.

De bekostiging voor zware ondersteuning wordt berekend per ondersteuningscategorie (laag, midden, hoog) op basis van een bedrag per leerling in het speciaal onderwijs (so) en/of voortgezet speciaal onderwijs (v)so).