Reguliere bekostiging cluster 1 & 2

Personele bekostiging

De personele bekostiging die scholen en instellingen ontvangen is onderdeel van de lumpsumbekostiging.

Telling 1 oktober

De personele bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school of instelling op 1 oktober van het voorgaande schooljaar heeft geregistreerd in BRON en op 1 december van datzelfde schooljaar definitief is vastgesteld.

Scholen hebben tot uiterlijk 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in BRON zijn opgenomen ontvangt een school geen bekostiging. Meer informatie over uitwisselen met BRON bij Leerlingenadministratie.

Basisbekostiging

  • Basisbekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat de instellingen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar hebben geregistreerd in BRON en op 1 december van dat schooljaar definitief is vastgesteld. 
  • Er is onderscheid in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Deze bekostiging is gebaseerd op het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat de instellingen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar hebben geregistreerd in BRON en op 1 december van dat schooljaar definitief is vastgesteld.

Bekostiging zware ondersteuning

De bekostiging zware ondersteuning bestaat uit een bij regeling vastgesteld bedrag per instelling.