Reguliere bekostiging cluster 1 & 2

Reguliere bekostiging bestaat uit diverse onderdelen, afhankelijk van de schoolsoort.

Materiële bekostiging

Deze reguliere jaarlijkse bekostiging voor scholen en instellingen is bedoeld voor het voldoen van de materiële lasten. Dit noemen we ook wel materiële bekostiging of ‘mi-bekostiging.’

Uitwisselen met BRON

Het correct uitwisselen van leerlinggegevens met BRON is noodzakelijk voor het toekennen van de personele bekostiging. Scholen hebben tot 1 december de gelegenheid om correcties en bijstellingen in de registratie aan te brengen. Voor leerlingen die op die uiterste datum niet correct in BRON zijn opgenomen ontvangt de school geen bekostiging.

Overzicht vaststelling tellingen

Nadat de leerlinggegevens op 1 december definitief zijn vastgesteld, krijgt uw bestuur het Overzicht vaststelling tellingen (Ovt). Hierop staat het aantal leerlingen waarop de bekostiging wordt gebaseerd.

Programma's van eisen

De materiële bekostiging voor de instellingen cluster 1 en 2 bestaat uit basisbekostiging en aanvullende materiële bekostiging voor zware ondersteuning.

  • De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling. Voor de basisbekostiging geldt dat er voor de so-leerlingen een onderscheid wordt gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
  • De aanvullende materiële bekostiging voor zware ondersteuning bestaat uit een vast bedrag per instelling.

Kijk voor de programma’s van eisen 2019 in de regeling en de bijlagen, Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2019, Staatscourant van 10 oktober 2018 nr. 56487.