Aanvullende bekostiging

Eenmalige voorbereidingskosten aanvragen

U kunt de eenmalige voorbereidingskosten ontvangen als u op de peildatum nieuwkomersbekostiging krijgt voor minimaal 10 nieuwkomers.

U heeft een verklaring van de gemeente nodig dat u de eenmalige voorbereidingskosten nog niet eerder heeft gehad. U bewaart deze verklaring in uw administratie.

Wat moet u doen?

  1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Aanvraag eenmalige voorbereidingskosten voor eerste opvang van nieuwkomers'.
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren.'
  2. Vul het formulier in voor de eerstvolgende peildatum.
    De peildatums zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
  3. DUO moet het formulier uiterlijk op de 15e dag van de maand van de peildatum hebben ontvangen.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag

Is dit uw vraag?

Kijk voor antwoorden op enkele veel gestelde vragen bij Nieuwkomersbekostiging.

Inloggen Mijn DUO

Vraag een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een bevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.