Nevenvestiging aanvragen

Nevenvestiging basisonderwijs

Bij scholen voor basisonderwijs en bij speciale scholen voor basisonderwijs kan een nevenvestiging alleen ontstaan na het samenvoegen van scholen. Een van de scholen wordt de hoofdvestiging. De andere school kan een nevenvestiging worden, als hij tenminste voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden school voor basisonderwijs

Gaat het om een school voor basisonderwijs? Om een nevenvestiging te worden, moet de school voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • De nevenvestiging heeft minimaal 23 leerlingen en binnen een straal van 2 km is geen andere basisschool.
 • De nevenvestiging heeft minimaal 50 leerlingen en binnen een straal van 3 km is geen andere basisschool van dezelfde richting.
 • De nevenvestiging heeft minimaal 23 leerlingen en binnen een straal van 5 km is geen andere basisschool van dezelfde richting.
 • Het gaat om een nevenvestiging van een openbare school en binnen een afstand van 10 km (over de weg gemeten) is geen andere openbare basisschool.
 • Het aantal nevenvestigingen van de school is niet hoger dan het aantal leerlingen gedeeld door 290 (afronden naar beneden).

In artikel 158 van de Wet op het primair onderwijs vindt u de voorwaarden waaraan de reguliere basisschool moet voldoen voordat hij een nevenvestiging kan worden.

In artikel 85 van de Wet op het primair onderwijs vindt u de aanvraagprocedure voor bekostiging van een nieuwe nevenvestiging in het regulier basisonderwijs.

Wat moet u doen?

 1. Stuur uw verzoek naar:
  DUO
  OI/BKP/Productie 1
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag.
 2. Stuur de gegevens mee waaruit blijkt dat u voldoet aan een van de voorwaarden.
 3. U start een nevenvestiging altijd per 1 augustus. Zorg dat het verzoek bij DUO binnen is voor 1 februari van het kalenderjaar waarin u de nevenvestiging wilt starten.

U krijgt bericht voor 1 mei van het kalenderjaar waarin u de nevenvestiging wilt starten.