Nevenvestiging aanvragen

Nevenvestiging basisonderwijs

Bij scholen voor basisonderwijs en bij speciale scholen voor basisonderwijs kan een nevenvestiging alleen ontstaan na het samenvoegen van scholen. Een van de scholen wordt de hoofdvestiging. De andere school kan een nevenvestiging worden, als hij tenminste voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden school voor basisonderwijs

Gaat het om een school voor basisonderwijs? Om een nevenvestiging te worden, moet de school voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 157 en artikel 158 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

In artikel 85 van de WPO vindt u de aanvraagprocedure voor bekostiging van een nieuwe nevenvestiging in het regulier basisonderwijs.

Aanvragen

 1. Stuur uw verzoek naar:
  DUO
  OI/BKP/Productie 1
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag.
 2. Stuur de gegevens mee waaruit blijkt dat u voldoet aan een van de voorwaarden.
 3. U start een nevenvestiging altijd per 1 augustus. Zorg dat het verzoek bij DUO binnen is voor 1 februari van het kalenderjaar waarin u de nevenvestiging wilt starten.

U krijgt bericht voor 1 mei van het kalenderjaar waarin u de nevenvestiging wilt starten.