Verplichte eindtoets

Alle leerlingen in het reguliere basisonderwijs moeten in leerjaar 8 een eindtoets maken. Als een leerling ontheffing van de eindtoets krijgt, moet u met BRON uitwisselen wat hiervan de reden is.

Ontheffing

Sommige leerlingen in het regulier basisonderwijs hoeven de eindtoets niet te maken. In uw LAS noteert u in het veld ‘Reden niet deelname’ de code 02 ('Ontheffing') voor deze leerlingen. Daarnaast moet u het veld 'Reden ontheffing' vullen:

  • Leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands onvoldoende beheersen: code 01.
  • Zeer moeilijk lerende kinderen: code 02.
  • Meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren: code 03.

Bekijk op de infographic of een leerling een eindtoets moet maken.

Toch de eindtoets maken

Leerlingen met een ontheffing mogen de eindtoets wel maken. In dat geval registreert u zowel de reden van de ontheffing als de resultaten van de toets.

Opbrengstenbepaling

De Onderwijsinspectie laat de resultaten van leerlingen met een ontheffing buiten beschouwing bij de beoordeling van de eindresultaten. Ook voor Scholenopdekaart.nl worden deze resultaten niet gebruikt.

Er is een aparte site over de overgang van po naar vo. Bij vraag 7 vindt u meer informatie over de opbrengstenbepaling.