Naar Bekostiging en subsidies

Bekostiging speciale scholen voor basisonderwijs

  1. Personele bekostiging
  2. Materiële bekostiging
  3. Groeibekostiging
  4. Prestatiebox

Groeibekostiging

Op 1 februari van het schooljaar wordt de groei van het aantal leerlingen ten opzichte van 1 oktober bepaald. Deze groei voor het speciaal basisonderwijs (sbo) wordt niet vanuit het Rijk bekostigd, maar vanuit uw samenwerkingsverband.

Als hulp bij het bepalen van de groei heeft DUO Kijkglas-4 ter beschikking gesteld. U kunt zich bij vragen over uw groeibekostiging dan ook wenden tot uw samenwerkingsverband.

Meer informatie staat in artikel 124 Link opent externe pagina van de Wet op het primair onderwijs.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee