Lenen

Dit betekent lenen bij DUO:

 • De lening (rentedragende lening en collegegeldkrediet) is onderdeel van studiefinanciering.
 • Over de lening wordt rente berekend, vanaf de maand nadat u de lening krijgt. Daarna wordt elke maand rente berekend over de schuld en rente die u al hebt opgebouwd. Hierdoor wordt uw totale schuld hoger. Wilt u weten welk rentepercentage voor u geldt en hoelang deze vaststaat? Log in op Mijn DUO en kijk bij Mijn schulden.
 • Zolang u studeert, wordt het rentepercentage ieder jaar opnieuw vastgesteld. Hierdoor kan het rentepercentage hoger of lager worden. Na uw opleiding wordt het rentepercentage telkens voor 5 jaar vastgesteld. Dit heet de rentevaste periode.
 • U kunt uw lening maandelijks stopzetten of aanpassen.
 • Als u leent, bouwt u een studieschuld op. Die schuld moet u na uw opleiding terugbetalen, ook met rente.
 • Het is niet mogelijk om uw studieschuld op naam van iemand anders te zetten, bijvoorbeeld een van uw ouders.
 • Gaat u een huis kopen, dan telt uw studieschuld mee in de berekening van uw hypotheekbedrag. Op Rijksoverheid Link opent externe pagina leest u hoe uw studieschuld meeweegt voor uw hypotheek.
 • Uw lening bij DUO wordt niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Hoeveel lenen?

Hoeveel u kunt lenen, staat op de pagina Bedragen. Met de rekenhulp studiefinanciering kunt u berekenen hoeveel u later moet terugbetalen.

Weet wat u leent

Uw lening en het collegegeldkrediet zijn studieschulden die u na uw studie met rente moet terugbetalen. Het rentepercentage kan per jaar verschillen. Door de rente betaalt u uiteindelijk meer terug dan wat u geleend hebt. 

Wilt u weten welk rentepercentage voor u geldt en hoelang deze vaststaat? Log in op Mijn DUO en kijk bij Mijn schulden. In Mijn DUO kunt u uw lening altijd aanpassen of stopzetten.

Collegegeldkrediet

Doet u hbo of universiteit? Dan kunt u extra lenen om uw collegegeld te betalen. Dit noemen we 'collegegeldkrediet'. De hoogte hangt af van het soort collegegeld dat u betaalt: wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld.

Kijk altijd eerst of u recht hebt op aanvullende beurs. De aanvullende beurs wordt een gift als u binnen 10 jaar uw diploma haalt, een rentedragende lening niet.

Aanvragen, wijzigen of stopzetten rentedragende lening

 1. Log in op Mijn DUO.
 2. Ga naar 'Mijn producten' en kies voor 'Studiefinanciering'.
 3. Kies achter 'Rentedragende lening' voor 'Aanvragen', 'Wijzigen' of 'Stopzetten'.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Wanneer doorgeven?

 • Stopzetten of verlagen moet vóór of op de 1e van de maand waarin u geen of een lagere rentedragende lening wilt.
 • Aanvragen of verhogen kan voor alle maanden binnen 1 studiejaar, dus ook voor maanden die al voorbij zijn.