Hoelang recht

Hebt u voor het laatst recht op basisbeurs of aanvullende beurs in de periode juni 2020 tot en met augustus 2023? Controleer dan of u recht hebt op een tegemoetkoming voor het wegvallen van uw beurs.

Hoelang u recht hebt op studiefinanciering, hangt af van uw opleiding.

Mbo

Niveau 1 en 2


Hoelang recht 
Basisbeurs Zolang u mbo 1 of 2 doet
Aanvullende beurs Zolang u mbo 1 of 2 doet
Rentedragende lening Zolang u mbo 1 of 2 doet
Studentenreisproduct Zolang u mbo 1 of 2 doet

Hebt u 48 maanden of meer studiefinanciering gehad voor mbo 3 of 4? Dan hebt u geen recht op studiefinanciering voor mbo 1 of 2.

Niveau 3 en 4


Hoelang recht 
Basisbeurs 4 jaar
Aanvullende beurs 4 jaar
Rentedragende lening 7 jaar
Studentenreisproduct 7 jaar

Voor een 4-jarige mbo-opleiding krijgt u 7 jaar studiefinanciering. De basisbeurs en eventueel de aanvullende beurs krijgt u alleen de eerste 4 jaar. Daarna kunt u nog 3 jaar alleen lenen. Het studentenreisproduct krijgt u de volledige 7 jaar.

Hebt u 48 maanden of meer studiefinanciering gehad voor hbo of universiteit? Dan hebt u geen recht op studiefinanciering voor mbo.

Specialistenopleiding

Voor een specialistenopleiding kunt u 2 jaar extra studiefinanciering en reisproduct krijgen.

Hbo en universiteit

4-jarige studie of associate degree


Hoelang recht
Basisbeurs 4 jaar
Aanvullende beurs 4 jaar
Rentedragende lening 7 jaar
Collegegeldkrediet 7 jaar
Studentenreisproduct 5 jaar

Voor een 4-jarige studie of een associate degree aan hbo of universiteit krijgt u 7 jaar studiefinanciering. U krijgt alleen de eerste 4 jaar de basisbeurs en, afhankelijk van het inkomen van uw ouder(s), de aanvullende beurs. Daarna kunt u nog 3 jaar alleen lenen. Het studentenreisproduct krijgt u de eerste 5 jaar.
Het type diploma bepaalt hoeveel maanden er omgezet worden in een gift. 

Langere studies

Voor een studie die meer dan 4 jaar duurt, krijgt u langer studiefinanciering en reisproduct. Dit geldt ook voor sommige masters en lerarenopleidingen.

2 studies tegelijk

U krijgt studiefinanciering voor de opleiding met de langste studieduur.

Staat u ingeschreven voor een mbo-opleiding én voor een opleiding aan hbo of universiteit? Dan krijgt u studiefinanciering voor hbo of universiteit. In dit geval is de studieduur van de opleiding aan hbo of universiteit ook bepalend voor de duur van uw studiefinanciering.

Hoeveel studiefinanciering over?

Krijgt u al studiefinanciering? En wilt u weten hoeveel maanden u nog over hebt? Kijk in Mijn DUO. U kunt uw studiefinanciering en reisrecht ook opsparen en op een later moment inzetten.

Vraagt u niet alle onderdelen van studiefinanciering aan? Ook maanden waarin u niet alle onderdelen hebt gekregen, gaan van uw tegoed af. Vraagt u alleen het studentenreisproduct aan maar haalt u het niet op? Ook deze maanden gaan van uw tegoed af. U kunt deze maanden later niet meer gebruiken. Zet in dit geval uw volledige studiefinanciering stop in Mijn DUO.

Van mbo naar hbo

Stapt u over van mbo naar hbo? Dan krijgt u helemaal opnieuw recht op studiefinanciering en een reisproduct. De maanden die u voor het mbo hebt gehad, tellen niet mee voor het hbo. Ook begint uw diplomatermijn van 10 jaar opnieuw.

Vaak krijgt u ook studiefinanciering en een reisproduct tussen uw oude en nieuwe opleiding. Dit noemen we een 'overbrugging'. Vul hiervoor de wijzigingshulp opleiding in.

Binnen 10 jaar opnemen

Doet u mbo 3 of 4, hbo of universiteit? Dan hebt u 10 jaar de tijd om uw studiefinanciering te gebruiken, gerekend vanaf de 1e maand dat u het krijgt. Als u na 10 jaar nog maanden over hebt, bent u die kwijt. Er is 1 uitzondering: stapt u over van mbo naar hbo? Dan begint de periode van 10 jaar opnieuw.

Voor mbo 1 en 2 maakt het niet uit hoelang u studiefinanciering gebruikt.