Naar Home

Oneens met DUO

U bent het niet eens met een beslissing van DUO. Of u wacht al te lang op een beslissing. Misschien bent u niet correct behandeld door DUO. Het is afhankelijk van uw situatie wat u dan het beste kunt doen.

2. Bezwaar maken

Een bezwaarschrift is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met een beslissing van DUO. Bijvoorbeeld als uw aanvraag is afgewezen. U kunt u géén bezwaar indienen tegen:

Wat moet u doen?

 1. Schrijf een bezwaarschrift of gebruik een standaard bezwaarschrift. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
  - de datum
  - uw naam en adres
  - uw burgerservicenummer
  - tegen welke beslissing u bezwaar maakt
  - uw handtekening
  - de reden van uw bezwaar
 2. Voeg, als het kan, een kopie bij van de beschikking waartegen u bezwaar maakt. Of vermeld de datum en het kenmerk van die beslissing. Hebt u bewijsstukken, voeg die dan ook bij.
 3. Zet op de brief en op de envelop: 'Bezwaarschrift' en verstuur het bezwaarschrift. Schrijft u het bezwaarschrift voor uzelf of iemand anders? Dan is het adres:

  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Afdeling Bezwaar en Beroep
  Postbus 50081
  9702 EA Groningen

Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Standaard bezwaarschriften

Te laat

U hebt 6 weken de tijd om in bezwaar te gaan, gerekend vanaf de datum die op het bericht of de beslissing staat. Als u het bezwaarschrift zonder geldige reden te laat opstuurt, kijkt DUO niet meer naar de inhoud van uw bezwaar. De beslissing blijft dan onveranderd. Bent u te laat maar hebt u een goede reden? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift. De behandelaar beoordeelt of uw bezwaarschrift toch nog behandeld kan worden.

Iemand machtigen

Iemand anders mag namens u bezwaar maken, maar alleen als u deze persoon hebt gemachtigd. Uw gemachtigde stuurt dan een machtiging met het bezwaarschrift mee. Advocaten, rechtsbijstandsverzekeraars, bewindvoerders en curators hoeft u niet te machtigen. Maakt u bezwaar voor uzelf of iemand anders? Gebruik dan het formulier Machtiging voor de bezwaarprocedure (91Kb, pdf) om iemand te machtigen.

Hoe gaat het verder

 • U krijgt van DUO een ontvangstbevestiging per post.
 • Als u uw telefoonnummer of uw e-mailadres vermeldt, kan de behandelaar contact met u opnemen. Als dit niet leidt tot een oplossing, kan de behandelaar een afspraak met u maken voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing.
 • Binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn moet DUO beslissen. Deze termijn kan 1 keer met 6 weken worden verlengd. De termijn kan verder worden verlengd als wij wachten op een antwoord of bewijsstukken van u.
 • Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan.

De oorspronkelijke beslissing blijft geldig totdat er een nieuwe beslissing is genomen. Komt u of uw instelling hierdoor in (financiële) problemen, dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee