Naar Home

Bewindvoering

Bent u gedupeerde van de toeslagenaffaire? Meteen nadat de Belastingdienst uw gegevens doorgeeft aan DUO, nemen we contact met u op. Krijgt u in de tussentijd een brief over uw schuld en hebt u hierover een vraag? Neem dan contact met ons op.

Registreren bij DUO

DUO heeft geen koppeling met het Centraal Curatele- en Bewindregister. Als u bewindvoerder of curator bent en zaken voor uw cliënt wilt regelen bij DUO, moet u zich daarom eerst laten registreren. Stuur een kopie van de gerechtelijke uitspraak naar bewindvoering@duo.nl. U krijgt een bevestiging per mail.

Bent u mentor en wilt u vragen kunnen stellen over uw cliënt? Stuur dan een kopie van de beschikking van de rechtbank naar bewindvoering@duo.nl. U krijgt van ons een bevestiging per mail.

Wat u na registratie kunt

Na registratie kunt u onder meer formulieren ondertekenen voor uw cliënt, bijvoorbeeld om een betalingsregeling aan te vragen. Ook kunt u persoonsgebonden informatie opvragen. Verder krijgt u de post voor uw cliënt.

Als u eenmaal geregistreerd bent, hebt u geen machtiging nodig om vragen te stellen of zaken te regelen.

Bij bewindvoering en curatele blokkeren we ons klantenportaal Mijn DUO. U kunt dan alleen zaken regelen via een formulier en per mail. Bij mentorschap blokkeren we Mijn DUO niet.

Mijn DUO deblokkeren

Wilt u Mijn DUO laten deblokkeren? Vraag dit dan in een brief. Scan de ondertekende brief en mail deze naar bewindvoering@duo.nl.

Wat u verder kunt regelen

Als iemand onder bewind of curatele staat, gaan we door met het innen van de schuld. U kunt het volgende doen om het probleem niet groter te laten worden:

Contact per mail

Bent u beschermingsbewindvoerder, curator of mentor en wilt u iets vragen over of regelen voor uw cliënt? Mail dan naar bewindvoering@duo.nl.

Eindbeschikking melden

Is de bewindvoering, de curatele of het mentorschap afgelopen? Stuur dan een kopie van de eindbeschikking naar bewindvoering@duo.nl.

Meer informatie

Wilt u informatie over studiefinanciering? Bekijk dan de pagina’s voor mbo'ers, studenten hbo of universiteit of scholieren vmbo, havo of vwo.

Betaalt uw cliënt een schuld terug aan DUO? Meer informatie vindt u op de pagina's voor terugbetalers en op de pagina Schuldhulp en schuldsanering.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee