Naar Home

Bewindvoering

Registreren bij DUO

DUO heeft geen koppeling met het Centraal Curatele- en Bewindregister. Als u bewindvoerder of curator bent en zaken voor uw cliënt wilt regelen bij DUO, moet u zich daarom eerst laten registreren. Stuur een kopie van de gerechtelijke uitspraak naar bewindvoering@duo.nl. U krijgt een bevestiging per mail.

Bent u mentor en wilt u vragen kunnen stellen over uw cliënt? Stuur dan machtiging + een kopie van de beschikking van de rechtbank naar bewindvoering@duo.nl. U krijgt van ons een bevestiging per mail.

Wat u na registratie kunt

Als u eenmaal geregistreerd bent, hebt u geen machtiging meer nodig om vragen te stellen of zaken te regelen voor uw cliënt. U kunt dan persoonsgebonden informatie opvragen. Ook kunt u onder meer formulieren ondertekenen voor uw cliënt, bijvoorbeeld om een betalingsregeling aan te vragen. Verder krijgt u de post voor uw cliënt.

Mijn DUO

Bij bewindvoering en curatele blokkeren we ons klantenportaal Mijn DUO. U kunt dan alleen nog zaken regelen via een formulier en per e-mail. Nadat u de ontvangstbevestiging hebt ontvangen, duurt het enige tijd voordat Mijn DUO daadwerkelijk is geblokkeerd.

Wilt u Mijn DUO laten deblokkeren? Vraag dit dan in een brief. Scan de ondertekende brief en mail deze naar bewindvoering@duo.nl.

Bij mentorschap blokkeren we Mijn DUO niet.

Wat u verder kunt regelen

Als iemand onder bewind of curatele staat, gaan we door met het innen van de schuld. U kunt het volgende doen om het probleem niet groter te laten worden:

Contact per mail

Bent u beschermingsbewindvoerder, curator of mentor en wilt u iets vragen over of regelen voor uw cliënt? Mail dan naar bewindvoering@duo.nl. Voor aanvragen en wijzigingen is een handtekening nodig. Gebruik in dit geval een formulier of vermeld uw verzoek duidelijk in een ondertekende brief.

Eindbeschikking melden

Is de bewindvoering, de curatele of het mentorschap afgelopen? Stuur dan een kopie van de eindbeschikking naar bewindvoering@duo.nl.

Meer informatie

Wilt u informatie over studiefinanciering? Bekijk dan de pagina’s voor mbo'ers, studenten hbo of universiteit of scholieren vmbo, havo of vwo.

Betaalt uw cliënt een schuld terug aan DUO? Meer informatie vindt u op de pagina's voor terugbetalers en op de pagina Schuldhulp en schuldsanering.