Maandbedrag verlagen

Bij de berekening van uw maandbedrag houdt DUO meestal automatisch rekening met uw inkomen. Dit kan betekenen dat uw maandbedrag lager of zelfs € 0,- wordt. Soms moet u zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen.

Wanneer zelf verlaging aanvragen?

Of u zelf verlaging moet aanvragen, hangt af van de terugbetalingsregels waaronder u valt.

Alleen als u onder de terugbetalingsregels van vóór 2012 valt, kijken we niet automatisch naar uw inkomen. U moet dan zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen. Valt u onder nieuwere terugbetalingsregels? Dan houden we al rekening met uw inkomen.

Welk inkomen?

We kijken standaard naar uw (gezamenlijke) inkomen van 2 jaar geleden. Dit inkomen vragen we op bij de Belastingdienst.

Inkomen partner

Ook het inkomen van uw eventuele partner telt mee bij de berekening. Behalve als u aflost volgens de terugbetalingsregels van vóór 2012. Dan kunt u ervoor kiezen het inkomen van uw partner niet te laten meetellen. Voor elk jaar dat u dit doet, wordt uw terugbetalingsperiode met 1 jaar verlengd.

Inkomen gedaald

Is uw (gezamenlijke) inkomen ten opzichte van 2 jaar geleden gedaald? Dan kunt u ons vragen om naar een recenter jaar te kijken. Dit noemen we 'verlegging peiljaar'.

Aanvragen in Mijn DUO

Alleen als u onder de terugbetalingsregels van vóór 2012 valt, moet u zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen. U regelt dit in Mijn DUO. We vragen daarna uw inkomen op bij de Belastingdienst.

Als u onder nieuwere terugbetalingsregels valt, hoeft u niet zelf verlaging aan te vragen. We houden dan al automatisch rekening met uw inkomen.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Nog geen aangifte gedaan

Hebt u nog geen aangifte van uw inkomen gedaan omdat u uitstel hebt gekregen? Geef dan een schatting van uw inkomen van 2 jaar geleden door. Daarmee berekenen we uw maandbedrag. Als uw inkomen na de aangifte toch anders is, maken we een herberekening van uw maandbedrag.

Als u geen aangifte hoeft te doen, kunt u het belastbaar loon op uw jaaropgave van 2 jaar geleden doorgeven.

Aanvragen vanuit het buitenland

Met een DigiD kunt u ook buiten Nederland inloggen op Mijn DUO. Hebt u een niet-Nederlands inkomen? Dan moet u bewijsstukken van uw inkomen uploaden bij uw aanvraag.

Lukt inloggen niet? Gebruik dan het formulier Opgave inkomen voor verzoek lager maandbedrag.

Aanvragen vanuit de Antillen

Woont u op Aruba of Curaçao en hebt u een burgerservicenummer? Dan kunt u verlaging aanvragen via Mijn DUO.

Hebt u geen burgerservicenummer of woont u op Sint Maarten of in Caribisch Nederland? Gebruik dan het formulier Opgave inkomen voor verzoek verlagen maandbedrag voor inwoners van het Caribisch gebied. Stuur ook de Verklaring inkomstenbelasting mee.

Ingangsdatum

Als u vóór 1 januari van een kalenderjaar aanvraagt, gaat uw eventueel lagere maandbedrag in per 1 januari van dat kalenderjaar. Vraagt u in de loop van een kalenderjaar aan? Dan gaat het in per de maand volgend op uw aanvraag.

Meestal automatisch verlengd

De berekening van het verlaagde maandbedrag is 1 kalenderjaar geldig. Na dat jaar vragen wij automatisch uw inkomen op, u hoeft niets te doen. Lukt dit niet, dan sturen we u een bericht.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee