Uw inkomen

Hoeveel u per maand moet terugbetalen, hangt af van de hoogte van uw schuld en de rente. DUO kan hierbij rekening houden met uw (gezamenlijke) inkomen.

Welk inkomen?

We kijken naar uw inkomen van 2 jaar geleden. Dit noemen we het 'peiljaar'. We vragen uw inkomen op bij de Belastingdienst. Als u aangifte doet, kijken we naar uw verzamelinkomen. Doet u geen aangifte, dan gaan we uit van het belastbaar loon zoals op uw jaaropgave(n) vermeld staat. Soms moet u zelf uw inkomensgegevens doorgeven, bijvoorbeeld als u buitenlands inkomen hebt.

Inkomen gedaald

Als uw inkomen is gedaald, kunt u ons vragen naar een recenter inkomensjaar te kijken. Dit noemen we verlegging peiljaar.

Inkomen buiten Nederland

Als u in het buitenland woont of een buitenlands inkomen hebt, kunnen we uw inkomensgegevens vaak niet opvragen bij de Belastingdienst. U moet dan zelf uw inkomen aan ons doorgeven.

U krijgt automatisch bericht over de bewijsstukken die wij nodig hebben. U kunt in Mijn DUO zien of wij uw adres hebben. Klopt het adres niet? Geef dan uw adres door via Mijn DUO of met het formulier Wijziging terugbetalen studieschuld.

Bewijsstukken buitenlands inkomen

In onderstaande tabel leest u welke bewijsstukken we nodig hebben.

  • Hebt u uitstel gekregen voor uw belastingaangifte? Stuur dan de bewijsstukken op uit de kolom 'U doet geen aangifte'.
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Stuur dan een verklaring van uw accountant mee. Uit het bewijsstuk moet uw inkomen van het volledige jaar blijken. Wij gaan niet uit van het netto besteedbare inkomen.
Land U doet aangifte U doet geen aangifte
* Woont u in België of Duitsland en hebt u ook een Nederlands inkomen? Stuur dan ook de jaaropgave(n) van uw Nederlandse inkomen mee.
België* Kopie aanslag personenbelasting Kopie loonfiche van de werkgever en/of uitkerende instantie
Duitsland* Kopie Bescheid Kopie Lohnsteuerbescheinigung en/of Leistungsnachweis
Frankrijk Kopie Avis d'impôt. Bij gezamenlijke aangifte ook een kopie Déclaration de revenus Kopie Attestation de l'employeur en/of Attestation de l'instance d'allocations
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Verklaring van de Belastingdienst waarop het inkomen staat vermeld Verklaring van de Belastingdienst waarop het inkomen staat vermeld
Suriname Een verklaring van de Belastingdienst Kopie jaaropgave van de werkgever en/of uitkerende instantie
Andere landen Verklaring van de Belastingdienst. Zijn de stukken niet Duits-, Engels- of Franstalig? Stuur dan een vertaling in het Nederlands mee. Verklaring van de werkgever of uitkerende instantie. Is de verklaring niet Duits-, Engels- of Franstalig? Stuur dan een vertaling in het Nederlands mee.
Inkomen op de Antillen

Als u op de Antillen woont, vragen we eerst uw inkomen op bij de belastingdienst van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland. Lukt dit niet? Dan moet u zelf uw inkomensgegevens doorgeven met de Verklaring inkomstenbelasting.

Brand Belastingdienst Curaçao

Vanwege een brand bij de Belastingdienst op Curaçao kunt u daar momenteel geen inkomensverklaring krijgen. In plaats daarvan kunt u de volgende bewijsstukken opsturen:

  • Hebt u aangifte gedaan of gaat u dat nog doen? Stuur dan een kopie van het aangiftebiljet op.
  • Doet u geen aangifte? Stuur dan een kopie van de loonbelastingkaart(en) of werkgeversverklaring(en) op.
  • Hebt u geen inkomen gehad? Leg dan uit waarvan u hebt geleefd.

Upload uw bewijsstuk in Mijn DUO. Kunt u niet inloggen? Verstuur uw bewijsstuk als pdf-bestand naar documenten@duo.nl.

Zodra de Belastingdienst weer normaal functioneert, controleert DUO de inkomens bij de Belastingdienst.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee