Uw inkomen

Hoeveel u per maand moet terugbetalen, hangt af van de hoogte van uw schuld en de rente. DUO kan hierbij rekening houden met uw (gezamenlijke) inkomen.

Welk inkomen?

We kijken naar uw inkomen van 2 jaar geleden. Dit noemen we het 'peiljaar'. We vragen uw inkomen op bij de Belastingdienst. Als u aangifte doet, kijken we naar uw verzamelinkomen. Doet u geen aangifte, dan gaan we uit van het belastbaar loon zoals op uw jaaropgave(n) vermeld staat. Soms moet u zelf uw inkomensgegevens doorgeven, bijvoorbeeld als u buitenlands inkomen hebt.

Inkomen gedaald

Als uw inkomen is gedaald, kunt u ons vragen naar een recenter inkomensjaar te kijken. Dit noemen we verlegging peiljaar.

Inkomen buiten Nederland

Als u in het buitenland woont of een buitenlands inkomen hebt, kunnen we uw inkomensgegevens vaak niet opvragen bij de Belastingdienst. U moet dan zelf uw inkomen aan ons doorgeven.

U krijgt automatisch bericht over de bewijsstukken die wij nodig hebben. U kunt in Mijn DUO zien of wij uw adres hebben. Klopt het adres niet? Geef dan uw adres door via Mijn DUO of met het formulier Wijziging terugbetalen studieschuld.

Bewijsstukken buitenlands inkomen

In onderstaande tabel leest u welke bewijsstukken we nodig hebben.

  • Hebt u uitstel gekregen voor uw belastingaangifte? Stuur dan de bewijsstukken op uit de kolom 'U doet geen aangifte'.
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Stuur dan een verklaring van uw accountant mee. Uit het bewijsstuk moet uw inkomen van het volledige jaar blijken.
Land U doet aangifte U doet geen aangifte
* Woont u in België of Duitsland en hebt u ook een Nederlands inkomen? Stuur dan ook de jaaropgave(n) van uw Nederlandse inkomen mee.
België* Kopie aanslag personenbelasting Kopie loonfiche van de werkgever en/of uitkerende instantie
Duitsland* Kopie Bescheid Kopie Lohnsteuerbescheinigung en/of Leistungsnachweis
Frankrijk Kopie Avis d'impôt. Bij gezamenlijke aangifte ook een kopie Déclaration de revenus Kopie Attestation de l'employeur en/of Attestation de l'instance d'allocations
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Verklaring van de Belastingdienst waarop het inkomen staat vermeld Verklaring van de Belastingdienst waarop het inkomen staat vermeld
Suriname Een verklaring van de Belastingdienst Kopie jaaropgave van de werkgever en/of uitkerende instantie
Andere landen Verklaring van de Belastingdienst. Zijn de stukken niet Duits-, Engels- of Franstalig? Stuur dan een vertaling in het Nederlands mee. Verklaring van de werkgever of uitkerende instantie. Is de verklaring niet Duits-, Engels- of Franstalig? Stuur dan een vertaling in het Nederlands mee.
Inkomen op de Antillen

Woont u op Curaçao, Bonaire, Saba of Sint Eustatius, dan vragen we het inkomen op bij de Belastingdienst in uw regio. Lukt dit niet? Dan moet u zelf uw inkomensgegevens doorgeven met het formulier Opgave inkomen voor verzoek verlagen maandbedrag voor inwoners van het Caribisch gebied. Stuur ook de Verklaring inkomstenbelasting mee.

Woont u op Sint Maarten of Aruba, dan moet u zelf ieder jaar uw inkomen doorgeven aan DUO. We sturen hiervoor een brief.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee