Uw inkomen

Bij het berekenen van uw maandbedrag houden we meestal rekening met uw inkomen. Maar welk inkomen bedoelen we dan? En wat als uw inkomen is gedaald?

Welk inkomen?

We kijken naar uw inkomen en dat van uw eventuele partner van 2 jaar geleden. Dit noemen we het 'peiljaar'. We vragen uw gezamenlijk inkomen op bij de Belastingdienst. Als u aangifte doet, kijken we naar uw verzamelinkomen. Doet u geen aangifte, dan gaan we uit van het belastbaar loon zoals op uw jaaropgave(n) vermeld staat.

Lukt het ons niet om uw inkomen op te vragen? Dan sturen we u hierover een bericht. In dit bericht leggen we u uit hoe u zelf via Mijn DUO uw inkomen kunt doorgeven. 

Partner niet meetellen

Valt u onder de terugbetalingsregels van vóór 2012? Dan kunt u DUO vragen om het inkomen van uw partner niet mee te laten tellen. Dit geeft u door in Mijn DUO

Laat u het inkomen van uw partner niet meetellen? Dan wordt de looptijd van uw stopgezet. U blijft verplicht om af te lossen zolang u het partnerinkomen niet mee laat tellen. Net zolang totdat u uw studieschuld volledig hebt afgelost. Uw aflosfase stopt dus pas als u geen studieschuld meer hebt. Kwijtschelding van uw restschuld is dan ook niet mogelijk.

Laat u uw partner weer meetellen? Dan start ook de looptijd van uw aflosfase weer. Is de aflosfase afgelopen? Dan wordt uw restschuld kwijtgescholden. Eventuele achterstallige maandbedragen schelden we niet kwijt.

Wijzigen gegevens partner

Het inkomen van uw partner telt mee vanaf de maand nadat u een partner hebt. Krijgt u een nieuwe partner of is uw relatie beëindigd? Dit kan gevolgen hebben voor uw maandbedrag. Vul de wijzigingshulp Persoonlijke gegevens wijzigen in en lees wat u moet doen.

Inkomen gedaald

Als uw inkomen is gedaald, kunt u ons vragen naar een recenter inkomensjaar te kijken. Dit noemen we verlegging peiljaar.

Inkomen buiten Nederland

Hebt u een inkomen in het buitenland? Dan kunnen we uw inkomensgegevens vaak niet opvragen bij de Belastingdienst. U moet dan zelf uw bruto jaarinkomen aan ons doorgeven. Hiervoor krijgt u elk jaar een brief.

U kunt in Mijn DUO zien of wij uw adres hebben. Klopt het adres niet? Geef dan uw adres door via Mijn DUO of met het formulier Wijziging terugbetalen studieschuld.

Bewijsstukken buitenlands inkomen

Als bewijs van het inkomen buiten Nederland is een inkomensverklaring van de belastingdienst van het betreffende land nodig of een aanslag inkomstenbelasting. Dit bewijs is ook nodig als u geen inkomen hebt.

  • Staat er op de inkomensverklaring een inkomen lager dan omgerekend € 8.000,-? Dan moet u bewijsstukken meesturen van de niet-belastbare uitkeringen of toeslagen die u daarnaast hebt ontvangen.
  • Bent u ondernemer en staat er op de inkomensverklaring geen bruto winst vermeld? Dan moet u een verklaring van uw accountant opsturen waarop de bruto winst staat. Dit mag ook de aanslag van de winst voor winstbelasting zijn.
  • Woont u buiten de EU/EER en is een inkomensverklaring van de Belastingdienst niet mogelijk? Dan moet u als bewijsstuk een kopie van de jaaropgaaf of van alle loonstroken meesturen.
  • Vraagt u verlegging van het peiljaar aan naar een jaar dat nog niet voorbij is? Dan moet u  loonstroken meesturen van de maanden die al wel voorbij zijn.
  • Hebt u uitstel gekregen voor de belastingaangifte omdat u zelfstandig ondernemer bent? Dan is  een verklaring van de accountant nodig. Uit deze verklaring moet uw inkomen (en de winst uit onderneming) van het volledige jaar blijken.
De verklaring moet in het Duits, Engels, Frans of Nederlands zijn. Is de verklaring in een andere taal? Laat uw verklaring dan vertalen en stuur een kopie van de originele verklaring mee.
Inkomen in het Caribisch gebied

Woont u op Curaçao, Bonaire, Saba of Sint Eustatius, dan vragen we het inkomen op bij de Belastingdienst in uw regio. Lukt dit niet? Dan moet u zelf uw inkomensgegevens doorgeven met het formulier Opgave inkomen voor verzoek verlagen maandbedrag voor inwoners van het Caribisch gebied. Stuur ook de Verklaring inkomstenbelasting mee.

Woont u op Sint Maarten of Aruba, dan moet u zelf ieder jaar uw inkomen doorgeven aan DUO. We sturen hiervoor een brief.

Oneens met buitenlands inkomen

Bent u het niet eens met de registratie van uw buitenlandse bruto inkomen omdat er geen rekening is gehouden met aftrekposten? Neem dan contact op met de Nederlandse Belastingdienst Link opent externe pagina . Zij kunnen uw belastbaar loon of verzamelinkomen berekenen op basis van de Nederlandse regels.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee