Klaar met aflossen

Is de aflosfase afgelopen, maar hebt u uw schuld nog niet volledig afgelost? Dan wordt de restschuld kwijtgescholden. Dit gaat automatisch. Hiervan krijgt u een bericht. Eventuele achterstallige maandbedragen schelden we niet kwijt.

Automatische incasso stopt vanzelf

Zodra u uw schuld volledig hebt afgelost, stopt onze automatische incasso.

Toch nog afschrijving of betalingsverzoek

Bent u klaar met aflossen, maar wordt er toch geld afgeschreven van uw rekening? Of krijgt u nog een betalingsverzoek? Dat kan de volgende redenen hebben:

  • De verwerking van uw laatste betaling heeft ons betalingsverzoek of de automatische incasso gekruist.
  • U hebt bij uw laatste betaling geen rekening gehouden met nog lopende rente.
  • Er staan nog achterstallige termijnen open waarvoor u een aanmaning heeft gekregen.
  • U hebt bij uw bank een periodieke overschrijving ingesteld. Een periodieke overschrijving moet u zelf stopzetten.

Te veel betaald

Hebt u te veel afgelost? Als u geen andere schulden hebt bij DUO, wordt het te veel betaalde automatisch teruggestort. U hoeft zelf niets te doen. Bedragen lager dan € 4,- worden niet terugbetaald.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee