Klaar met aflossen

Is de aflosfase afgelopen, maar hebt u uw schuld nog niet volledig afgelost? Dan wordt de restschuld (inclusief rente) kwijtgescholden. Dit gaat automatisch. Hiervan krijgt u een bericht. Eventuele achterstallige maandbedragen schelden we niet kwijt.

Automatische incasso stopt vanzelf

Zodra u uw schuld volledig hebt afgelost, stopt onze automatische incasso.

Toch nog afschrijving of betalingsverzoek

Bent u klaar met aflossen, maar wordt er toch geld afgeschreven van uw rekening? Of krijgt u nog een betalingsverzoek? Dat kan de volgende redenen hebben:

  • De verwerking van uw laatste betaling heeft ons betalingsverzoek of de automatische incasso gekruist.
  • U hebt bij uw laatste betaling geen rekening gehouden met nog lopende rente.
  • Er staan nog maandbedragen open waarvoor u een aanmaning hebt gekregen.
  • U hebt bij uw bank een periodieke overschrijving ingesteld. Een periodieke overschrijving moet u zelf stopzetten.

Te veel betaald

Hebt u te veel afgelost? Als u geen andere schulden hebt bij DUO, wordt het te veel betaalde automatisch teruggestort. U hoeft zelf niets te doen. Bedragen lager dan € 4,- worden niet terugbetaald.