Berekening maandbedrag

Hoeveel u per maand moet terugbetalen, hangt af van de hoogte van uw schuld, de duur van de aflosfase en de rente. Ook kijken we meestal automatisch naar uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Bent u alleenstaande ouder, dan houden we daar ook rekening mee. U mag altijd meer aflossen dan het vastgestelde maandbedrag.

Wettelijk maandbedrag

We berekenen eerst hoeveel u per maand moet terugbetalen om de schuld en de rente die daarover wordt berekend binnen de af te lossen. Dit heet het 'wettelijk maandbedrag'.

Het wettelijk maandbedrag is minimaal € 45,41 als u terugbetaalt volgens SF15-oud of SF15. Ook als u een schuld levenlanglerenkrediet betaalt. Betaalt u terug volgens SF35, dan is het minimaal € 5,-.

Combinatie studieschuld en schuld levenlanglerenkrediet

Betaalt u naast uw studieschuld ook een schuld levenlanglerenkrediet? Dan wordt voor beide schulden samen 1 wettelijk maandbedrag vastgesteld. Het totale wettelijk maandbedrag komt dan op € 50,41 of € 90,82 afhankelijk van de terugbetalingsregels van beide schulden.

Draagkracht

Nadat we uw wettelijk maandbedrag hebben berekend, berekenen we op basis van uw inkomen en dat van uw eventuele partner hoeveel u per maand kunt terugbetalen. Dit noemen we draagkracht. We berekenen uw draagkracht ieder kalenderjaar opnieuw. Is uw draagkracht lager dan het wettelijk maandbedrag, dan betaalt u dit lagere bedrag. Als u terugbetaalt volgens SF35, betaalt u pas terug als uw draagkracht hoger is dan € 5,- per maand. Is het lager, dan hoeft u niet te betalen. Is uw draagkracht hoger dan het wettelijk maandbedrag? Dan betaalt u het wettelijk maandbedrag.

Als u terugbetaalt volgens SF15-oud, dan kijken we niet automatisch naar uw inkomen. U kunt dan zelf een lager maandbedrag aanvragen.

Draagkracht en rente

DUO houdt rekening met uw draagkracht, zodat u betaalt wat u op basis van uw inkomen kunt betalen. Als u naar draagkracht terugbetaalt, daalt uw schuld minder snel. Hierdoor betaalt u in totaal meer rente. Kunt u een hoger bedrag missen? Dan kunt u in Mijn DUO zelf uw maandbedrag verhogen. Dan betaalt u in totaal minder rente.

Als er na de aflosperiode nog schuld overblijft, dan wordt deze kwijtgescholden.

Berekening draagkracht

Hoe we uw draagkracht berekenen, hangt af van de terugbetalingsregels waaronder u valt. Bent u alleenstaande ouder, dan houden we daar ook rekening mee.

Uw draagkracht en uw terugbetalingsregels
Terugbetalingsregels Berekening draagkracht
SF35
SF15
SF15-oud
  • Bent u alleenstaand zonder kinderen, dan is de  50% van het minimumloon Link opent externe pagina  in het peiljaar. 
  • Hebt u een partner? Of bent u alleenstaande ouder? dan is de  gelijk aan het minimumloon Link opent externe pagina  in het peiljaar.
  • De vrijstelling wordt van uw inkomen afgetrokken. De rest van uw inkomen wordt in schijven ingedeeld. Bij elke extra schijf hoort een hoger percentage draagkracht: 7,9%, 15,8%, 23,7% en 30%.
SF15-lllk
SF15-lllk samen met 1 van de andere regels
  • Levenlanglerenkrediet + een schuld onder SF35? Dan berekenen we de draagkracht per schuld. Het maximumpercentage onder SF15-lllk geldt voor beide schulden.
  • Levenlanglerenkrediet + een schuld onder SF15? Dan berekenen we de draagkracht per schuld. Het maximumpercentage onder SF15 geldt voor beide schulden.
  • Levenlanglerenkrediet + een schuld onder SF15-oud? Dan berekenen we de draagkracht per schuld. Het maximumbedrag onder SF15-oud geldt voor beide schulden.
Extra vrijstelling alleenstaande ouder

Woont u alleen met een kind jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u een hogere vrijstelling dan een alleenstaande zonder kinderen. We tellen dan een extra deel van uw inkomen niet mee in de berekening van het maandbedrag. Kijk onder ‘Uw draagkracht en uw terugbetalingsregels’ hoe hoog uw vrijstelling wordt.

Voorwaarden

  • U verzorgt minimaal 6 maanden van het jaar een kind jonger dan 18.
  • Dit kind staat op uw adres ingeschreven.
  • Verdeelt u de opvoeding van het kind met de andere ouder, als co-ouder? Dan moet u minimaal 50% van de verzorging doen.
  • Er staat geen andere volwassene op het adres ingeschreven. Behalve eventueel een kind van u dat nog geen 27 is.

Aanvragen

Geef door in welk jaar u alleenstaande ouder was met het formulier Opgave inkomen voor verzoek lager maandbedrag 2024. Vul hiervoor vraag 3.1 van het formulier in en vergeet niet uw handtekening te plaatsen.

Woont u in het Caribisch gebied, gebruik dan het formulier Doorgeven Inkomen voor verzoek verlaging maandbedrag 2024 voor inwoners van het Caribisch gebied.

Peiljaar

Voor de berekening van uw draagkracht wordt gekeken naar uw inkomen van 2 jaar geleden. We noemen dat het 'peiljaar'. Daalde uw inkomen daarna, dan kunt u ons vragen om een recenter inkomensjaar als uitgangspunt te nemen. Dit noemen we ook wel 'verlegging peiljaar'.

Maak een schatting

Gebruik de rekenhulp Terugbetalen om een schatting te maken van het maandbedrag dat u moet terugbetalen.