Naar Home

Studieschuld terugbetalen

2 jaar nadat uw studiefinanciering is gestopt, moet u beginnen met het aflossen van uw studieschuld.

1. Hoe het werkt

Wanneer terugbetalen

U hoeft uw studieschuld niet direct af te lossen. Als uw studiefinanciering stopt, begint op 1 januari van het daaropvolgende jaar de aanloopfase. Dit is een periode van 2 jaar waarin u nog niet hoeft terug te betalen. De rente loopt tijdens deze fase wel door.

Na de aanloopfase van 2 jaar start de aflosfase. Vanaf dat moment moet u maandelijks verplicht terugbetalen.

Eerder aflossen

DUO mag in de aanloopfase nog geen geld van uw rekening afschrijven. Wilt u toch alvast beginnen met terugbetalen? Dan kunt u zelf bedragen overmaken naar rekeningnummer NL45 INGB 0705 0019 03 van de Dienst Uitvoering Onderwijs, Groningen. Vermeld in de omschrijving uw burgerservicenummer met de toevoeging -64, bijvoorbeeld 012345678-64.

Hoelang terugbetalen

U heeft 15 of 35 jaar de tijd om af te lossen. Dit hangt af van de terugbetalingsregels waaronder u valt.

Hoeveel terugbetalen

Hoeveel u per maand moet terugbetalen, hangt af van de hoogte van uw schuld en de rente. DUO kan hierbij rekening houden met uw inkomen. Met de rekenhulp kunt u een inschatting maken van de hoogte van uw maandbedrag.

Minder of niets aflossen

Er zijn meerdere mogelijkheden om minder of niets af te lossen. U kunt een lager maandbedrag aanvragen of tijdelijk niet aflossen. Gaat u opnieuw studeren? Dan kan uw aflossing tijdelijk worden onderbroken of uitgesteld.

Meer aflossen

Wilt u maandelijks meer aflossen? Als u via automatische incasso betaalt, kunt u in Mijn DUO uw maandbedrag verhogen. DUO schrijft dan maandelijks het hogere bedrag van uw rekening af. Ga in Mijn DUO naar ‘Mijn Schulden’ en kies voor ‘Verhogen maandbedrag’.

Wilt u eenmalig een extra bedrag aflossen? Dit regelt u ook in Mijn DUO.

In 1 keer aflossen

Wilt u uw hele studieschuld in 1 keer aflossen? Dan moet u weten hoe hoog uw schuld nu is.

Als u al verplicht terugbetaalt of dit volgend jaar gaat doen, kunt u de actuele hoogte van uw schuld vinden in Mijn DUO. Ga naar ‘Mijn Schulden’ en kies voor ‘Volledig aflossen’. U ziet daar uw resterende studieschuld. U kunt betalen via iDEAL.