Naar Wet open overheid

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. U kunt inzage krijgen in het handelen van de overheid. Zo zorgt de Woo voor meer openheid van de overheid.

Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Wanneer een Woo-verzoek?

De overheid geeft zelf informatie over beleid en uitvoering. DUO doet dat bijvoorbeeld via persberichten en de open onderwijsdata. Wilt u meer weten, dan kunt u ons vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Hiervoor moet u een Woo-verzoek indienen.

Met een Woo-verzoek vraagt u DUO om het openbaar maken van een of meer documenten met overheidsinformatie. Deze documenten moeten gaan over het beleid of de uitvoering van DUO. Anders gezegd: het moet gaan om publieke informatie.

Woo-verzoek indienen

U kunt een Woo-verzoek indienen met het formulier Verzoek Wet open overheid.

Meer informatie bij Woo-contactpersonen

Hebt u vragen over documenten of informatie van DUO? Neem dan contact op met de Woo-contactpersonen. U kunt hen bereiken per e-mail op woo-verzoeken@duo.nl. Meer informatie over de Wet open overheid vindt u op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina .