In beroep gaan

U bent het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift. Dan kunt u in beroep gaan. U stuurt dan een beroepschrift aan de rechtbank. Een beroepschrift is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. De zaak wordt dan door de rechter opnieuw bekeken.

Wat moet u doen?

 1. Schrijf een beroepschrift. In het beroepschrift moet in ieder geval staan:
  • de datum
  • uw voorletters en achternaam
  • uw adres
  • uw geboortedatum
  • uw burgerservicenummer
  • tegen welke beslissing u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie mee)
  • uw handtekening
  • de reden van uw beroep
 2. Hebt u bewijsstukken, voeg die dan bij.
 3. Verstuur het beroepschrift per post. Op de beslissing op uw bezwaarschrift staat naar wie u het beroepschrift moet sturen. Kunt u het niet vinden, richt uw beroepschrift dan aan de rechtbank van uw woonplaats. U kunt ook digitaal in beroep gaan.

Als u in beroep gaat bij de rechtbank, moet u griffierecht betalen.

Te laat

U hebt 6 weken de tijd om in beroep te gaan, gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing op uw bezwaar. Als u het bezwaarschrift zonder geldige reden te laat opstuurt, kijkt de rechter niet meer naar de inhoud van uw bezwaar. De beslissing blijft dan onveranderd.

Bent u te laat maar hebt u een goede reden? Geef dit dan aan in uw beroepschrift. De rechter beoordeelt of uw beroep toch nog behandeld kan worden.

Iemand machtigen

U hebt geen advocaat nodig om in beroep te gaan. Iemand anders mag namens u in beroep gaan, maar alleen als u deze persoon hebt gemachtigd. Uw gemachtigde stuurt dan een machtiging mee met het beroepschrift.

Hoe gaat het verder

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de rechtbank.
 • DUO reageert met een verweerschrift.
 • Meestal wordt een beroepszaak tijdens een openbare zitting behandeld. U wordt hiervoor uitgenodigd door de rechtbank.

De beslissing op uw bezwaarschrift blijft geldig totdat er een nieuwe beslissing is genomen. Komt u of uw instelling hierdoor in (financiële) problemen? Dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee