Naar Home

Oneens met DUO

U bent het niet eens met een beslissing van DUO. Of u wacht al te lang op een beslissing. Misschien bent u niet correct behandeld door DUO. Het is afhankelijk van uw situatie wat u dan het beste kunt doen.

  1. Hoe het werkt
  2. Bezwaar maken
  3. In beroep gaan
  4. DUO is te laat
  5. Een klacht indienen

Hoe het werkt

Neem eerst contact op

Bent u niet tevreden over DUO? Neem dan contact met ons op voordat u bezwaar maakt, DUO in gebreke stelt of een klacht indient. Kunnen we het probleem niet direct oplossen, dan adviseren we u wat u het beste kunt doen.

Oneens met beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van DUO? Dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift gaat altijd over de inhoud van een beslissing, niet over het uitblijven van een beslissing of over de dienstverlening. U moet bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op de beslissing of het bericht staat.

Oneens met beslissing op bezwaarschrift

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de gerechtelijke instantie vermeld op de beslissing. Meestal is dit de rechtbank. U moet dit doen binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat.

DUO is te laat

DUO moet binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Bij bezwaarschriften moet dat binnen 6 weken na het aflopen van de bezwaartermijn, plus eventueel een verlenging van nog eens 6 weken. Verstrijkt de termijn zonder dat DUO beslist over uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u DUO in gebreke stellen.

Klacht

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de dienstverlening van DUO. Bijvoorbeeld als u onjuiste informatie hebt gekregen of als u niet correct bent behandeld door een medewerker. Een klacht gaat dus niet over de inhoud van een beslissing.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee