Naar Home

Oneens met DUO

Een klacht indienen

Bezwaar of klacht?

U maakt bezwaar tegen een beslissing van DUO. Bijvoorbeeld als uw aanvraag is afgewezen.

U dient een klacht in over de dienstverlening van DUO. Bijvoorbeeld als u verkeerde informatie hebt gekregen. Of als u niet netjes bent behandeld door een medewerker. U kunt geen klacht indienen over iets dat langer dan 1 jaar geleden is gebeurd. U kunt wel namens iemand anders een klacht indienen. Daarvoor is geen machtiging nodig.

Wat moet u doen?

 1. Geef zo duidelijk mogelijk in een brief aan wat er is gebeurd, en waarom u ontevreden bent. Vermeld als het kan de datum, het tijdstip en de naam van de medewerker die u geholpen heeft. U kunt ook het klachtenformulier gebruiken.
 2. Stuur uw klacht naar:

  Klachtenfunctionaris DUO
  Antwoordnummer 392
  9700 VB Groningen

  Een postzegel is niet nodig.

Hoe gaat het verder?

 • Onze onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt telefonisch contact met u op, of stuurt u een ontvangstbevestiging.
 • Hij verzamelt informatie en informeert de betrokken partijen. U krijgt binnen 4 weken telefonisch of schriftelijk bericht over de uitkomst van het onderzoek.
 • Bent u niet tevreden over de manier waarop DUO uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u de Nationale ombudsman vragen uw klacht te onderzoeken.
Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee