Naar Home

Oneens met DUO

U bent het niet eens met een beslissing van DUO. Of u wacht al te lang op een beslissing. Misschien bent u niet correct behandeld door DUO. Het is afhankelijk van uw situatie wat u dan het beste kunt doen.

 1. Hoe het werkt
 2. Bezwaar maken
 3. In beroep gaan
 4. DUO is te laat
 5. Een klacht indienen

Een klacht indienen

Bezwaar of klacht?

U maakt bezwaar tegen een beslissing van DUO. Bijvoorbeeld als uw aanvraag is afgewezen. U dient een klacht in over de dienstverlening van DUO. Bijvoorbeeld als u verkeerde informatie hebt gekregen. Of als u niet netjes bent behandeld door een medewerker.

U kunt geen klacht indienen over iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd. U kunt wel namens iemand anders een klacht indienen. Daarvoor is geen machtiging nodig.

Wat moet u doen?

 1. Geef zo duidelijk mogelijk in een brief aan wat er is gebeurd, en waarom u ontevreden bent. Vermeld zo mogelijk de datum, het tijdstip en de naam van de medewerker die u geholpen heeft. U kunt ook het klachtenformulier gebruiken.
 2. Stuur uw klacht naar:

  Klachtenfunctionaris DUO
  Antwoordnummer 392
  9700 VB Groningen

  Een postzegel is niet nodig.

Hoe gaat het verder?

 • Onze onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt telefonisch contact met u op, of stuurt u een ontvangstbevestiging.
 • Hij verzamelt informatie en informeert de betrokken partijen. U krijgt binnen 4 weken telefonisch of schriftelijk bericht over de uitkomst van het onderzoek.
 • Bent u niet tevreden over de manier waarop DUO uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u de Nationale ombudsman vragen uw klacht te onderzoeken.
Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee