Naar Studieschuld

Minder of niets aflossen

Een studieschuld moet u terugbetalen. Maar soms lukt dat niet of komt het even niet zo goed uit. Er zijn dan meerdere mogelijkheden om minder of tijdelijk niet af te lossen.

  1. In het kort
  2. Maandbedrag verlagen
  3. Verlegging peiljaar
  4. Aflosvrije periode
  5. U studeert nog
  6. Kwijtschelding
  7. Schuldhulp en schuldsanering

In het kort

Is uw maandbedrag te hoog voor u? Of kunt u tijdelijk niets of minder betalen? Voorkom dat u een betalingsachterstand oploopt. U kunt:

  • uw maandbedrag laten verlagen op basis van uw inkomen
  • een aflosvrije periode aanvragen
  • uw aflossing tijdelijk laten stopzetten omdat u studeert.

Maandbedrag verlagen

In veel gevallen houdt DUO automatisch rekening met uw inkomen. Dit kan betekenen dat uw maandbedrag lager wordt. Maar soms moet u zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen. Dit hangt af van de terugbetalingsregels waaronder u valt.

Aflosvrije periode

U kunt het aflossen van uw studieschuld tijdelijk stopzetten. De reden maakt niet uit. Dit heet een aflosvrije periode.

U studeert nog

Volgt u een opleiding waarvoor u studiefinanciering krijgt? Dan stoppen we uw aflossing automatisch. Krijgt u geen studiefinanciering meer, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee