Naar Studieschuld

Minder of niets aflossen

Een studieschuld moet u terugbetalen. Maar soms lukt dat niet of komt het even niet zo goed uit. Er zijn dan meerdere mogelijkheden om minder of tijdelijk niet af te lossen.

  1. In het kort
  2. Maandbedrag verlagen
  3. Verlegging peiljaar
  4. Aflosvrije periode
  5. U studeert nog
  6. Kwijtschelding
  7. Schuldhulp en schuldsanering

Aflosvrije periode

U kunt het aflossen van uw studieschuld tijdelijk stopzetten. Dit heet een aflosvrije periode. De reden maakt niet uit.

Aflosvrije periode niet altijd nodig

Hebt u ons gevraagd om uw maandbedrag te verlagen? Dan berekenen we op basis van uw inkomen hoeveel u per maand kunt aflossen. Dit kan betekenen dat uw maandbedrag lager of zelfs € 0,- wordt. Een aflosvrije periode is dan misschien niet nodig.

Verschillen aflosvrije periode en verlaging maandbedrag
Verlagen maandbedrag Aflosvrije periode
Het te betalen maandbedrag wordt gebaseerd op uw inkomen. De aflossing van uw schuld wordt tijdelijk stopgezet.
Uw nieuwe maandbedrag kan zelfs € 0,- worden. Dit hangt af van het inkomen. U hoeft tijdens de aflosvrije periode niets te betalen.
Soms moet u extra bewijsstukken opsturen, bijvoorbeeld van uw inkomen. U hoeft alleen maar aan te vragen. Bewijsstukken opsturen is niet nodig.
U kunt met een lager maandbedrag betalen zolang u moet aflossen. Uw aanvraag wordt automatisch verlengd. U kunt maximaal 60 aflosvrije maanden (5 jaar) inzetten.

Regels aflosvrije periode

  • U kunt het terugbetalen van uw studieschuld maximaal 60 maanden stopzetten. Dit kan in 1 keer of verspreid over meerdere periodes.
  • De rente over uw schuld blijft lopen.
  • De maximale terugbetalingsperiode wordt verlengd met het aantal aflosvrije maanden dat u inzet. Onder het oude stelsel is de terugbetalingsperiode 15 jaar. Onder het nieuwe stelsel ('leenstelsel') is dit 35 jaar.

Aanvragen in Mijn DUO

U vraagt een aflosvrije periode aan in Mijn DUO. Doe dit op uiterlijk de 1e van de maand waarin de aflosvrije periode moet ingaan.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee