Naar Studieschuld

Minder of niets aflossen

Een studieschuld moet u terugbetalen. Maar soms lukt dat niet of komt het even niet zo goed uit. Er zijn dan meerdere mogelijkheden om minder of tijdelijk niet af te lossen.

 1. In het kort
 2. Maandbedrag verlagen
 3. Verlegging peiljaar
 4. Aflosvrije periode
 5. U studeert nog
 6. Kwijtschelding
 7. Schuldhulp en schuldsanering

Kwijtschelding

Einde aflosfase

Is de aflosfase afgelopen, maar hebt u uw schuld nog niet volledig afgelost? Dan wordt de restschuld kwijtgescholden. Dit gaat automatisch. Hiervan krijgt u een bericht. Eventuele achterstallige maandbedragen schelden we niet kwijt.

Kwijtschelding aanvullende beurs

Wie niet binnen 10 jaar zijn diploma behaalt, moet zijn volledige studiefinanciering terugbetalen. Alleen de aanvullende beurs kan soms worden kwijtgescholden. Hiervoor gelden voorwaarden. Als u in aanmerking komt voor kwijtschelding, sturen we u een brief. Deze brief krijgt u aan het einde van het 2e jaar van uw aflosfase.

Voorwaarden kwijtschelding aanvullende beurs

Voor kwijtschelding van uw aanvullende beurs gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt minstens 12 maanden prestatiebeurs voor het mbo gehad, of 5 maanden prestatiebeurs voor hbo of universiteit. En u hebt daarna nog minimaal 1 maand aanvullende beurs gehad.
 • Uw aanvullende beurs is niet omgezet in een gift.
 • Uw inkomen is niet hoger dan het grensbedrag in onderstaande tabel. We kijken naar uw inkomen in het 3e jaar nadat u voor het laatst studiefinanciering of een reisproduct hebt gehad. Dit noemen we het 'peiljaar'. Hebt u een partner? Dan gaan we uit van uw gezamenlijke inkomen. Hoe hoger uw (gezamenlijke) inkomen, hoe lager het bedrag aan kwijtschelding.
Laatste jaar studiefinanciering of reisproduct Peiljaar Grensbedrag zonder partner Grensbedrag met partner
2013 2016 € 39.517,64 € 49.397,05
2014 2017 € 40.217,48 € 50.271,85
Aanvragen kwijtschelding aanvullende beurs

U krijgt automatisch een brief zodra u kwijtschelding van uw aanvullende beurs kunt aanvragen. Deze brief krijgt u in het 2e jaar van uw aflosfase. Daarna kunt u de kwijtschelding aanvragen.

 • Begon uw aflosfase in 2016? Dan kunt u de kwijtschelding alleen aanvragen met het formulier Aanvraag kwijtschelding aanvullende beurs 2017. Dit kan niet in Mijn DUO.

Kwijtschelding op medische gronden

Kwijtschelding van een studieschuld op medische gronden is alleen mogelijk in zeer uitzonderlijke situaties. Als u contact met ons opneemt, kunnen wij bekijken wat er mogelijk is.

Overlijden

Bij overlijden wordt uw volledige studieschuld kwijtgescholden. Uw studieschuld wordt niet verhaald op uw partner, kinderen of familie.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee