Kwijtschelding

Er zijn verschillende situaties waarin kwijtschelding mogelijk is. Na afloop van de aflosfase gaat dit zelfs vanzelf.

Einde aflosfase

Is de aflosfase afgelopen, maar hebt u uw schuld nog niet volledig afgelost? Dan wordt de restschuld kwijtgescholden. Dit gaat automatisch. Hiervan krijgt u een bericht. Eventuele achterstallige maandbedragen schelden we niet kwijt.

Kwijtschelding aanvullende beurs

Wie niet binnen 10 jaar zijn diploma behaalt, moet zijn volledige studiefinanciering terugbetalen. Alleen de aanvullende beurs kan soms worden kwijtgescholden. Hiervoor gelden voorwaarden. Als u een studieschuld heeft die (voor een deel) uit aanvullende beurs bestaat, sturen we u een brief. Deze brief krijgt u aan het einde van het 2e jaar van uw aflosfase.

Voorwaarden kwijtschelding aanvullende beurs

Voor kwijtschelding van uw aanvullende beurs gelden de volgende voorwaarden:

  • U hebt minstens 12 maanden prestatiebeurs voor het mbo gehad, of 5 maanden prestatiebeurs voor hbo of universiteit. En u hebt daarna nog minimaal 1 maand aanvullende beurs gehad.
  • Uw aanvullende beurs is niet omgezet in een gift.
  • Uw inkomen is niet hoger dan het grensbedrag in de tabel. We kijken naar uw inkomen in het 3e jaar nadat u voor het laatst studiefinanciering of een reisproduct hebt gehad. Dit noemen we het 'peiljaar'. Hebt u een partner? Dan gaan we uit van uw gezamenlijke inkomen. Hoe hoger uw (gezamenlijke) inkomen, hoe lager het bedrag aan kwijtschelding.
Laatste jaar studiefinanciering of reisproduct Peiljaar Grensbedrag zonder partner Grensbedrag met partner
2014 2017 € 40.217,48 € 50.271,85
2015 2018 € 40.901,76 € 51.127,20
Aanvragen kwijtschelding aanvullende beurs

U krijgt automatisch een brief zodra u kwijtschelding van uw aanvullende beurs kunt aanvragen. Deze brief krijgt u in het 2e jaar van uw aflosfase. Daarna kunt u de kwijtschelding aanvragen.

Kwijtschelding op medische gronden

Kwijtschelding van een studieschuld op medische gronden is alleen mogelijk in zeer uitzonderlijke situaties. Als u contact met ons opneemt, kunnen wij bekijken wat er mogelijk is.

Overlijden

Bij overlijden wordt uw volledige studieschuld kwijtgescholden. Uw studieschuld wordt niet verhaald op uw partner, kinderen of familie.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee