Kwijtschelding

Er zijn verschillende situaties waarin kwijtschelding mogelijk is. Na afloop van de aflosfase gaat dit zelfs vanzelf.

Einde aflosfase

Is de aflosfase afgelopen, maar hebt u uw schuld nog niet volledig afgelost? Dan wordt de restschuld kwijtgescholden. Dit gaat automatisch. Hiervan krijgt u een bericht. Eventuele achterstallige maandbedragen schelden we niet kwijt.

Kwijtschelding aanvullende beurs

Wie niet binnen 10 jaar zijn diploma behaalt, moet zijn volledige studiefinanciering terugbetalen. Alleen de aanvullende beurs kan soms worden kwijtgescholden.

Voorwaarden kwijtschelding aanvullende beurs
  • U hebt minstens 12 maanden prestatiebeurs voor het mbo gehad, of 5 maanden prestatiebeurs voor hbo of universiteit. En u hebt daarna nog minimaal 1 maand aanvullende beurs gehad.
  • Uw aanvullende beurs is niet omgezet in een gift.
  • Uw inkomen is niet hoger dan het grensbedrag in de tabel. We kijken naar uw inkomen in het 3e jaar nadat u voor het laatst studiefinanciering of een reisproduct hebt gehad. Dit noemen we het 'peiljaar'. Hebt u een partner? Dan gaan we uit van uw gezamenlijke inkomen. Hoe hoger uw (gezamenlijke) inkomen, hoe lager het bedrag aan kwijtschelding.
Laatste jaar studiefinanciering of reisproduct Peiljaar Grensbedrag zonder partner Grensbedrag met partner
2014 2017 € 40.217,48 € 50.271,85
2015 2018 € 40.901,76 € 51.127,20
Aanvragen kwijtschelding aanvullende beurs

Aanvraagperiode

U krijgt een brief zodra u kwijtschelding kunt aanvragen. Deze brief krijgt u aan het einde van het 2e jaar van uw aflosfase. In de brief staat tot wanneer u kunt aanvragen. Daarna kan het niet meer.

Aanvragen via Mijn DUO

U vraagt kwijtschelding aan via Mijn DUO.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Inloggen lukt niet

Kunt u niet inloggen? Als uw aflosfase begon in 2017, gebruik dan het formulier Aanvraag kwijtschelding aanvullende beurs 2018 (147Kb, pdf). Als uw aflosfase begon in 2018, gebruik dan het formulier Aanvraag kwijtschelding aanvullende beurs 2019 (142Kb, pdf).

Kwijtschelding op medische gronden

Kwijtschelding van een studieschuld op medische gronden is alleen mogelijk in zeer uitzonderlijke situaties. Als u contact met ons opneemt, kunnen wij bekijken wat er mogelijk is.

Overlijden

Bij overlijden wordt uw volledige studieschuld kwijtgescholden. Uw studieschuld wordt niet verhaald op uw partner, kinderen of familie.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee