Naar Geld voor school en studie

Studievertraging

Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren. Of moet u zelfs helemaal stoppen met uw studie. Dan kunnen we een uitzondering maken op de regels van de prestatiebeurs. Voor deze ‘voorziening prestatiebeurs’ gelden strenge wettelijke voorwaarden.

 1. Hoe het werkt
 2. Verlenging van de prestatiebeurs
 3. Verlenging van de diplomatermijn
 4. Omzetting van de prestatiebeurs
 5. Nieuwe aanspraak op studiefinanciering
 6. U hebt Wajong
 7. Aanvragen

Hoe het werkt

De studentendecaan of studiebegeleider

Loopt u studievertraging op, dan geeft u dit zo snel mogelijk door. Als u onderwijs op het hbo of aan de universiteit volgt, neemt u daarvoor contact op met de studentendecaan. In het mbo kunt u terecht bij uw studiebegeleider. De studentendecaan of studiebegeleider kan u helpen om studievertraging te beperken of in te lopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan uw studentendecaan of studiebegeleider een voorziening prestatiebeurs voor u aanvragen. De studentendecaan of studiebegeleider en DUO beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden. U kunt geen voorziening prestatiebeurs krijgen als uw studievertraging het gevolg is van een eigen keuze, hertentamens of stage.

Wajong

Hebt u Wajong en vraagt u omzetting van de prestatiebeurs aan? Dan geldt voor u een uitzondering. U kunt zonder tussenkomst van een studentendecaan of studiebegeleider de voorziening prestatiebeurs bij Wajong aanvragen.

Verschillende voorzieningen

Naast de voorziening prestatiebeurs bij Wajong kennen we de volgende voorzieningen prestatiebeurs:

 • verlenging van de prestatiebeurs
 • verlenging van de diplomatermijn
 • omzetting van de prestatiebeurs in een gift
 • nieuwe aanspraak op studiefinanciering
Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee