Naar Home

Studievertraging

Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren. Of je moet je zelfs helemaal stoppen met je studie. Dan kunnen we een uitzondering maken op de regels van de prestatiebeurs. Voor deze ‘voorziening prestatiebeurs’ gelden strenge wettelijke voorwaarden.

1. Hoe het werkt

De studentendecaan of studiebegeleider

Loop je studievertraging op, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studentendecaan of studiebegeleider. Hij kan je helpen om studievertraging te beperken of in te lopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan je studentendecaan of studiebegeleider een voorziening prestatiebeurs voor je aanvragen. De studentendecaan en DUO beoordelen of je voldoet aan de voorwaarden. Je kunt geen voorziening prestatiebeurs krijgen als je studievertraging het gevolg is van een eigen keuze, hertentamens of stage.

Wajong

Heb je Wajong? Dan geldt voor jou een uitzondering. Je kunt zonder tussenkomst van een studentendecaan of studiebegeleider de voorziening prestatiebeurs bij Wajong aanvragen.

Verschillende voorzieningen

Naast de voorziening prestatiebeurs bij Wajong kennen we de volgende voorzieningen prestatiebeurs:
  • verlenging van de prestatiebeurs
  • verlenging van de diplomatermijn
  • omzetting van de prestatiebeurs in een gift
  • nieuwe aanspraak op studiefinanciering
Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee