Verlenging van de prestatiebeurs

U kunt verlenging van de prestatiebeurs aanvragen als:

  • u wel een diploma kunt halen, maar niet binnen de duur van uw prestatiebeurs, en
  • de studievertraging het directe gevolg is van bijzondere medische omstandigheden.

Geen verlenging mogelijk

U kunt geen verlenging van de prestatiebeurs aanvragen als:

  • u zwanger bent (geweest) en de zwangerschap verloopt normaal, of
  • u overstapt naar een andere opleiding en daardoor niet genoeg beurs overhoudt voor uw nieuwe opleiding, of
  • u pas studievertraging oploopt als u al geen recht meer hebt op prestatiebeurs.

Gevolgen voor uw studiefinanciering

U doet een mbo-opleiding

Als het verzoek wordt toegekend, krijgt u 1 jaar extra prestatiebeurs en reisproduct.

U studeert aan hbo of universiteit

Als het verzoek wordt toegekend, krijgt u 1 jaar extra reisproduct en eventuele aanvullende beurs. Hebt u nog recht op basisbeurs, dan krijgt u daarvan ook een jaar extra.

Hebt u geen recht op basisbeurs omdat u onder het nieuwe stelsel valt? Dan wordt ook nog (een deel van) uw lening kwijtgescholden als u uw diploma binnen 10 jaar haalt. Het gaat om de volgende bedragen:

Diploma behaald in Maximale kwijtschelding
2018 € 1.253,63
2019 € 1.270,93
2020 € 1.292,66

Associate degree

Kreeg u op of na 1 januari 2018 voor het eerst studiefinanciering voor een associate degree? Dan krijgt u 6 maanden extra reisproduct en eventuele aanvullende beurs. Behaalt u uw diploma, dan wordt de helft van het maximale bedrag in de tabel kwijtgescholden.

Extra jaar zo snel mogelijk aanvragen

Neem bij studievertraging zo snel mogelijk contact op met uw studiebegeleider of studentendecaan, ook als de oorzaak nog niet helemaal duidelijk is. Niet alleen om het extra jaar studiefinanciering op tijd aan te vragen, maar ook omdat de onderwijsinstelling uw aanvraag voor financiële ondersteuning kan afwijzen als u zich te laat meldt.

U krijgt een extra jaar studiefinanciering aansluitend op uw 'gewone' recht op studiefinanciering. Meestal is dat na uw 4e jaar studiefinanciering. Als u de verlenging achteraf aanvraagt, kunt u voor de ‘gemiste’ periode geen (geld voor een) studentenreisproduct krijgen. 

Geen bijbaan

Kunt u vanwege een beperking geen bijbaan hebben naast uw studie? Misschien hebt u dan recht op individuele studietoeslag. Dit is een vorm van financiële steun die de gemeente kan toekennen. Ga naar de website van uw eigen gemeente voor meer informatie.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee