Naar Home

Studievertraging

Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren. Of moet je zelfs helemaal stoppen met je studie. Dan kunnen we een uitzondering maken op de regels van de prestatiebeurs. Voor deze ‘voorziening prestatiebeurs’ gelden strenge wettelijke voorwaarden.

7. Aanvragen

Wel of geen Wajong

Heb je Wajong, dan hoef je geen contact op te nemen met je studentendecaan of studieadviseur. In alle andere situaties loopt de aanvraag van een voorziening prestatiebeurs via je studentendecaan of studieadviseur.

Wat moet je doen?

  1. Heb je Wajong? Vul het formulier Aanvraag voorziening prestatiebeurs bij Wajong (pdf 103kb) in. Voeg de bewijsstukken bij die worden gevraagd in de toelichting. Verstuur het formulier naar het adres dat erop staat.
  2. Heb je geen Wajong? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je studentendecaan of studiebegeleider. In uitzonderlijke situaties kan hij een voorziening prestatiebeurs voor je aanvragen. De studentendecaan of studiebegeleider heeft daarvoor een formulier.
  3. Jij vult vraag 1 in (je gegevens). De studentendecaan of studiebegeleider vult vraag 2 in (aanvraag voorziening). Jullie moeten beiden tekenen voor het verzoek.
  4. Voeg de bewijsstukken bij die worden gevraagd in de toelichting. Verstuur het formulier naar het adres dat erop staat.
Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee