Aanvragen

Hebt u Wajong en vraagt u omzetting van de prestatiebeurs aan? Dan hoeft u geen contact op te nemen met uw studentendecaan of studieadviseur. In alle andere situaties loopt de aanvraag van een voorziening prestatiebeurs via uw studentendecaan of studieadviseur.

Omzetting prestatiebeurs bij Wajong

  1. Vul het formulier Aanvraag voorziening prestatiebeurs bij Wajong in.
  2. Voeg de bewijsstukken bij die worden gevraagd in de toelichting.
  3. Verstuur het formulier naar het adres dat erop staat.

Andere aanvragen

  1. Neem zo snel mogelijk contact op met uw studentendecaan of studiebegeleider. Die kan in uitzonderlijke situaties een voorziening prestatiebeurs voor u aanvragen. De studentendecaan of studiebegeleider heeft daarvoor een formulier.
  2. U vult vraag 1 in (uw gegevens). De studentendecaan of studiebegeleider vult vraag 2 in (aanvraag voorziening). Jullie moeten beiden tekenen voor het verzoek.
  3. Voeg de bewijsstukken bij die worden gevraagd in de toelichting. Verstuur het formulier naar het adres dat erop staat.