Naar Home

Studievertraging

Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren. Of moet u zelfs helemaal stoppen met uw studie. Dan kunnen we een uitzondering maken op de regels van de prestatiebeurs. Voor deze ‘voorziening prestatiebeurs’ gelden strenge wettelijke voorwaarden.

7. Aanvragen

Wel of geen Wajong

Hebt u Wajong en vraagt u omzetting van de prestatiebeurs aan? Dan hoeft u geen contact op te nemen met uw studentendecaan of studieadviseur. In alle andere situaties loopt de aanvraag van een voorziening prestatiebeurs via uw studentendecaan of studieadviseur.

Wat moet je doen?

  1. Hebt u Wajong? Vul het formulier Aanvraag voorziening prestatiebeurs bij Wajong (103Kb, pdf) in. Voeg de bewijsstukken bij die worden gevraagd in de toelichting. Verstuur het formulier naar het adres dat erop staat.
  2. Hebt u geen Wajong? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw studentendecaan of studiebegeleider. In uitzonderlijke situaties kan hij een voorziening prestatiebeurs voor u aanvragen. De studentendecaan of studiebegeleider heeft daarvoor een formulier.
  3. U vult vraag 1 in (uw gegevens). De studentendecaan of studiebegeleider vult vraag 2 in (aanvraag voorziening). Jullie moeten beiden tekenen voor het verzoek.
  4. Voeg de bewijsstukken bij die worden gevraagd in de toelichting. Verstuur het formulier naar het adres dat erop staat.
Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee