Omzetting van de prestatiebeurs

Behaalt u uw diploma binnen de diplomatermijn van 10 jaar, dan hoeft u uw prestatiebeurs niet terug te betalen. Die wordt dan omgezet in een gift. In sommige gevallen is dit niet haalbaar door blijvende omstandigheden buiten uw schuld. Dan kunt u vragen om uw prestatiebeurs om te laten zetten in een gift.

Stoppen in uw 1e jaar

Stopt u in het 1e jaar van uw opleiding aan mbo 3 of 4, hbo of universiteit? Misschien hoeft u dan helemaal geen omzetting van de prestatiebeurs aan te vragen. Controleer eerst of u gebruik kunt maken van de eerstejaarsregeling.

Voorwaarden

U kunt omzetting van de prestatiebeurs aanvragen als:

  • u uw diploma niet kunt behalen binnen de diplomatermijn of u moet stoppen met uw opleiding, en
  • de studievertraging of -uitval het directe gevolg is van blijvende medische of niet-medische omstandigheden, bijvoorbeeld een chronische ziekte of een blijvende functiebeperking.

Geen omzetting mogelijk

U kunt geen omzetting van de prestatiebeurs aanvragen als:

  • u besluit te gaan reizen of werken, of
  • u vertraging oploopt door tijdelijke omstandigheden, bijvoorbeeld een niet-chronische ziekte of het overlijden van een familielid.

Aanvragen via studentendecaan of studiebegeleider

Loopt u studievertraging op of dreigt u uit te vallen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw opleiding. Doet u hbo of universiteit, neem dan contact op met de studentendecaan. In het mbo kunt u terecht bij uw studiebegeleider. De decaan of begeleider kan u helpen om studievertraging te beperken of in te lopen. Als u voldoet aan de voorwaarden, kan uw studentendecaan of studiebegeleider ook omzetting van de prestatiebeurs voor u aanvragen.

Hoe het verdergaat

U krijgt van ons een bericht als uw verzoek wordt toegekend. Daarna passen we uw studieschuld zo snel mogelijk aan:

  • Mbo: Uw prestatiebeurs  en uw reisproduct worden omgezet in een gift. 
  • Hbo of universiteit: Uw prestatiebeurs  en uw reisproduct worden omgezet in een gift. Hebt u in het verleden prestatiebeurs gekregen voor een mbo-opleiding? Daar verandert niets aan.

Als we uw schuld hebben aangepast, krijgt u een nieuw bericht. Ook kunt u de aanpassing dan terugzien in Mijn DUO.