Omzetting van de prestatiebeurs

Behaalt u uw diploma binnen de diplomatermijn van 10 jaar, dan hoeft u uw prestatiebeurs niet terug te betalen. Die wordt dan omgezet in een gift. In sommige gevallen is dit niet haalbaar door blijvende omstandigheden buiten uw schuld. Dan kunt u vragen om uw prestatiebeurs om te laten zetten in een gift.

Stoppen in uw 1e jaar

Stopt u in het 1e jaar van uw opleiding aan hbo of universiteit? Misschien hoeft u dan helemaal geen omzetting van de prestatiebeurs aan te vragen. Controleer eerst of u gebruik kunt maken van de 1-februariregeling of de 1-septemberregeling.

Voorwaarden

U kunt omzetting van de prestatiebeurs aanvragen als:

  • u uw diploma niet kunt behalen binnen de diplomatermijn of u moet stoppen met uw opleiding, en
  • de studievertraging of -uitval het directe gevolg is van blijvende medische of niet-medische omstandigheden, bijvoorbeeld een chronische ziekte of een blijvende handicap.

Geen omzetting mogelijk

U kunt geen omzetting van de prestatiebeurs aanvragen als:

  • u besluit te gaan reizen of werken, of
  • u vertraging oploopt door tijdelijke omstandigheden, bijvoorbeeld een niet-chronische ziekte of het overlijden van een familielid.

Gevolgen voor uw studiefinanciering

U doet een mbo-opleiding

Als het verzoek wordt toegekend, wordt uw beurs voor het mbo omgezet in een gift, inclusief het reisproduct.

U studeert aan hbo of universiteit

Als het verzoek wordt toegekend, worden uw reisproduct en uw eventuele aanvullende beurs omgezet in een gift. Hebt u nog een basisbeurs gekregen, dan wordt ook die een gift. Hebt u in het verleden prestatiebeurs gekregen voor een mbo-opleiding, dan verandert daar niets aan.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee