Gift of terugbetalen

Voortgezet onderwijs

Uw basistoelage en aanvullende toelage zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen.

Mbo 1 en 2

Als u mbo 1 of 2 doet, zijn uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct altijd een gift.

Mbo 3 en 4

Als u mbo 3 of 4 doet, zijn uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct een prestatiebeurs. Ze worden pas een gift als u:

  • een diploma behaalt voor minstens niveau 3
  • dit diploma behaalt binnen 10 jaar. Die 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat u studiefinanciering krijgt voor mbo 3 of 4.

Behaalt u geen diploma voor minstens niveau 3? Dan moet u de prestatiebeurs terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 12 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Deze maanden aanvullende beurs vallen niet onder de prestatiebeurs. U mag ze houden, ook zonder diploma.

Hbo en universiteit

Uw reisproduct en aanvullende beurs zijn een prestatiebeurs. Ze worden pas een gift als u:

  • een diploma behaalt voor hbo of universiteit
  • dit diploma behaalt binnen 10 jaar. Die 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat u studiefinanciering krijgt voor hbo of universiteit.

Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de waarde van uw diploma:

Diploma Aantal jaren gift
Associate degree 2 jaar beurs + reisproduct helemaal
Hbo-bachelor 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Hbo-bachelor + hbo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor 3 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar beurs + reisproduct helemaal

Basisbeurs

Valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan wordt ook uw basisbeurs een gift als u op tijd een diploma behaalt.

Deeltijdopleiding

Hebt u een diploma in deeltijd behaald? Ook dan kunnen uw reisproduct en aanvullende beurs een gift worden. Het diploma moet dan wel gelijk zijn aan het diploma voor de voltijdopleiding.

Geen diploma

Behaalt u geen diploma? Dan moet u de prestatiebeurs terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 5 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Deze maanden aanvullende beurs vallen niet onder de prestatiebeurs. U mag ze houden, ook zonder diploma.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee