Omzetting prestatiebeurs

Wat wordt een gift en wat blijft een lening als u uw diploma hebt behaald? Dit hangt af van uw opleiding.

Voortgezet onderwijs

Uw basistoelage en aanvullende toelage zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen.

Mbo 1 en 2

Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen.

Mbo 3 en 4

Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct inclusief rente worden een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Samen noemen we dit prestatiebeurs. Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de officiële studieduur van de opleiding waarvoor u uw diploma hebt behaald. Het moet wel gaan om een diploma van een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende opleiding. Dit moet een diploma zijn voor 1 van de volgende opleidingen:

  • vakopleiding (niveau 3)
  • middenkaderopleiding (niveau 4)
  • aangewezen opleiding in het buitenland (niveau 3 of 4)
  • specialistenopleiding (niveau 4)
  • beroepsbegeleidende leerweg (niveau 3 of 4)
  • hbo (ook associate degree)
  • universiteit
Hbo of universiteit

Uw reisproduct, aanvullende beurs en basisbeurs inclusief rente worden een gift als u binnen 10 jaar een diploma behaalt. Samen noemen we dit prestatiebeurs. Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de officiële studieduur van de opleiding waarvoor u uw diploma hebt behaald. Het moet wel gaan om een diploma van een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende opleiding. Hetzelfde geldt voor een diploma van een deeltijdopleiding of van de Open Universiteit.

Diploma Aantal jaren gift
Associate degree 2 jaar beurs + reisproduct helemaal
Hbo-bachelor 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1-jarige hbo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1,5-jarige hbo-master* 5 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2-jarige hbo-master* 6 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2,5-jarige hbo-master* 6 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 3-jarige hbo-master* 7 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 4-jarige hbo-master* 8 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor 3 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1,5-jarige wo-master 4 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar beurs + reisproduct helemaal

* Dit geldt alleen als u op of na 1 september 2021 een hbo-masterdiploma hebt behaald.  Hebt u een hbo-masterdiploma behaald vóór 1 september 2021? Dan zetten we 5 jaar beurs en uw volledige reisproduct om in een gift.

Schuld van mbo

Hebt u ook nog een schuld van een mbo-opleiding? Uw reisproduct, basisbeurs en aanvullende beurs van het mbo worden ook een gift. U moet het diploma dan wel behalen binnen 10 jaar nadat u voor het eerst studiefinanciering kreeg voor het mbo.

Wo-bachelor behaald

Hebt u een bachelor behaald aan de universiteit? Dan worden de eerste 36 maanden van uw studiefinanciering omgezet in een gift. Is uw aanvullende beurs later ingegaan, dan worden er dus minder dan 36 maanden aan aanvullende beurs omgezet. Zodra u een master haalt, wordt de rest van uw aanvullende beurs ook omgezet in een gift.

Associate degree behaald

Hebt u een diploma voor een Associate degree (Ad) behaald? Dan wordt 2 jaar prestatiebeurs inclusief rente omgezet in een gift. Alleen de eerste 2 jaar dat u aan prestatiebeurs voor het hoger onderwijs hebt ontvangen worden omgezet.

Buitenlands diploma behaald

Hebt u een buitenlands diploma behaald? Dan kunnen we niet meteen aangeven hoeveel jaren een gift worden. Dit moeten we eerst beoordelen. Hiervoor kijken we naar de waarde van een vergelijkbaar Nederlands diploma.

Wanneer gift?

De omzetting van uw prestatiebeurs naar een gift gebeurt in de maand januari nadat u uw diploma hebt behaald. U krijgt hierover eind januari een bericht. Hebt u een universitaire bachelor afgerond? Dan kan het langer duren voordat uw prestatiebeurs wordt omgezet.

Omzetting bij universitaire bachelor

Hebt u een diploma voor een universitaire bachelor behaald? Dan wachten we met het omzetten van uw prestatiebeurs inclusief rente naar een gift tot u ook een master hebt afgerond.

Gaat u geen master doen? Dan zetten we om in het jaar voordat u moet gaan aflossen. Wilt u dat dit eerder gebeurt, neem dan contact met ons op.

Ik los al verplicht af

Lost u al verplicht af? Dan zetten we uw prestatiebeurs inclusief rente om nadat uw diploma bij ons is geregistreerd. Uw schuld wordt verlaagd en eventueel te veel betaalde bedragen krijgt u teruggestort.

Ik moet komend jaar beginnen met aflossen

Hebt u bericht gekregen dat u komend jaar moet beginnen met aflossen? Dan zetten we uw prestatiebeurs inclusief rente om voordat de aflossing start. Uw schuld wordt verlaagd en u krijgt een nieuw bericht.