Gift of lening

Wat wordt een gift en wat blijft een lening als u uw diploma hebt behaald? Dit hangt af van uw opleiding.

Voortgezet onderwijs

Uw basistoelage en aanvullende toelage zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen.

Mbo 1 en 2

Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen.

Mbo 3 en 4

Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct worden een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Samen noemen we dit prestatiebeurs. Dit moet een diploma zijn voor 1 van de volgende opleidingen:

  • vakopleiding (niveau 3)
  • middenkaderopleiding (niveau 4)
  • aangewezen opleiding in het buitenland (niveau 3 of 4)
  • specialistenopleiding (niveau 4)
  • beroepsbegeleidende leerweg (niveau 3 of 4)
  • hbo (ook associate degree)
  • universiteit

Bij een mbo-diploma moet het een opleiding uit het Register Instellingen en Opleidingen (RIO, voorheen CREBO) zijn.

Hbo of universiteit

Uw reisproduct en aanvullende beurs worden een gift als u binnen 10 jaar een diploma behaalt. Samen noemen we dit prestatiebeurs. Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de waarde van uw diploma. Het moet wel gaan om een diploma voor een erkende opleiding. Hetzelfde geldt voor een diploma van een deeltijdopleiding of van de Open Universiteit. 

Een opleiding is erkend als hij in het Register Instellingen en Opleidingen (RIO, voorheen CROHO) staat.

Diploma Aantal jaren gift
Associate degree 2 jaar beurs + reisproduct helemaal
Hbo-bachelor 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1-jarige hbo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1,5-jarige hbo-master* 5 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2-jarige hbo-master* 6 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2,5-jarige hbo-master* 6 jaar en 6 maanden beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 3-jarige hbo-master* 7 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 4-jarige hbo-master* 8 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor 3 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar beurs + reisproduct helemaal

* Dit geldt alleen als u op of na 1 september 2021 een hbo-masterdiploma hebt behaald.  Hebt u een hbo-masterdiploma behaald vóór 1 september 2021? Dan zetten we 5 jaar beurs en uw volledige reisproduct om in een gift.

Basisbeurs

Valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan wordt ook uw basisbeurs een gift.

Schuld van mbo

Hebt u ook nog een schuld van een mbo-opleiding? Uw reisproduct, basisbeurs en aanvullende beurs van het mbo worden ook een gift. U moet het diploma dan wel behalen binnen 10 jaar nadat u voor het eerst studiefinanciering kreeg voor het mbo.

Buitenlands diploma

Hebt u een buitenlands diploma behaald? Dan kunnen we niet meteen aangeven hoeveel jaren een gift worden. Dit moeten we eerst beoordelen. Hiervoor kijken we naar de waarde van een vergelijkbaar Nederlands diploma.

Wanneer gift?

De omzetting van uw prestatiebeurs naar een gift gebeurt in de maand januari nadat u uw diploma hebt behaald. U krijgt hierover eind januari een bericht. Hebt u een universitaire bachelor of associate degree afgerond? Dan kan het langer duren voordat uw prestatiebeurs wordt omgezet.

Omzetting bij universitaire bachelor of associate degree

Universitaire bachelor

Hebt u een diploma voor een universitaire bachelor behaald? Dan wachten we met het omzetten van uw prestatiebeurs naar een gift tot u ook een master hebt afgerond.

Gaat u geen master doen? Dan zetten we om in het jaar voordat u moet gaan aflossen. Wilt u dat dit eerder gebeurt, neem dan contact met ons op.

Associate degree

Hebt u een diploma voor een associate degree (Ad) behaald? Dan kunt u 2 jaar prestatiebeurs om laten zetten in een gift. Voor het moment van omzetting kijken we naar de datum waarop u startte met uw Ad.

Was dit in of na januari 2018, dan zetten we de prestatiebeurs om in de maand januari volgend op uw diploma. Kreeg u vóór 1 januari 2018 al studiefinanciering voor uw Ad? Dan zetten we uw prestatiebeurs pas om naar een gift in het jaar voordat u moet gaan aflossen. Wilt u dat dit eerder gebeurt, neem dan contact met ons op.

Ik los al verplicht af

Lost u al verplicht af? Dan zetten we uw prestatiebeurs om nadat uw diploma bij ons is geregistreerd. Uw schuld wordt verlaagd en eventueel te veel betaalde bedragen krijgt u teruggestort.

Ik moet komend jaar beginnen met aflossen

Hebt u bericht gekregen dat u komend jaar moet beginnen met aflossen? Dan zetten we uw prestatiebeurs om voordat de aflossing start. Uw schuld wordt verlaagd en u krijgt een nieuw bericht.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee