Naar Diploma's en bevoegdheden

Diploma behaald

U hebt uw diploma behaald. Tijd om een paar zaken te regelen.

 1. In het kort
 2. Wat moet u regelen?
 3. Gift of lening
 4. Buitenlands diploma
 5. Voucher voor nascholing

Gift of lening

Wat wordt een gift en wat blijft een lening als u uw diploma hebt behaald? Dit hangt af van uw opleiding.

Voortgezet onderwijs

Uw basistoelage en aanvullende toelage zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen.

Mbo 1 en 2

Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen.

Mbo 3 en 4

Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct worden een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Dit moet een diploma zijn voor 1 van de volgende opleidingen:

 • vakopleiding (niveau 3)
 • middenkaderopleiding (niveau 4)
 • aangewezen opleiding in het buitenland (niveau 3 of 4)
 • specialistenopleiding (niveau 4)
 • beroepsbegeleidende leerweg (niveau 3 of 4)
 • hbo (ook associate degree)
 • universiteit

Bij een mbo-diploma moet het een opleiding uit het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) zijn.

Hbo of universiteit

Uw reisproduct en aanvullende beurs worden een gift als u binnen 10 jaar een diploma behaalt. Dit moet een diploma zijn voor hbo of universiteit. Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de waarde van uw diploma:

Diploma Aantal jaren gift
Associate degree 2 jaar beurs + reisproduct helemaal
Hbo-bachelor 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Hbo-bachelor + hbo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor 3 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar beurs + reisproduct helemaal
Wo-bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar beurs + reisproduct helemaal

Basisbeurs

Valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan wordt ook uw basisbeurs een gift.

Deeltijdopleiding

Hebt u een diploma in deeltijd behaald? Ook dan worden uw reisproduct en aanvullende beurs een gift. Het diploma moet wel gelijk zijn aan het diploma voor de voltijdopleiding.

Wanneer gift?

De omzetting van lening naar gift gebeurt in de maand januari nadat u uw diploma hebt behaald. U krijgt hierover eind januari een bericht. Hebt u een universitaire bachelor of associate degree afgerond? Dan kan het langer duren voordat uw lening wordt omgezet.

Omzetting bij universitaire bachelor of associate degree

Universitaire bachelor

Hebt u een diploma voor een universitaire bachelor behaald? Dan wachten we met het omzetten van uw lening naar gift tot u ook een master hebt afgerond.

Gaat u geen master doen? Dan zetten we om in het jaar voordat u moet gaan aflossen. Wilt u dat dit eerder gebeurt, neem dan contact met ons op.

Associate degree

Hebt u een diploma voor een associate degree (Ad) behaald? Dan kijken we naar het moment waarop u voor het eerst studiefinanciering kreeg voor uw Ad.

Was dit in of na januari 2018, dan zetten we gewoon om in de maand januari volgend op uw diploma. Kreeg u vóór 1 januari 2018 al studiefinanciering voor uw Ad? Dan zetten we uw lening pas om naar gift in het jaar voordat u moet gaan aflossen. Wilt u dat dit eerder gebeurt, neem dan contact met ons op.

Ik los al verplicht af

Lost u al verplicht af? Dan zetten we uw lening om nadat uw diploma bij ons is geregistreerd. Uw schuld wordt verlaagd en eventueel te veel betaalde bedragen krijgt u teruggestort.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee